SEC domaga się ponad 16 mln USD od ICOBox | Wiadomości | CrypS.

SEC domaga się ponad 16 mln USD od ICOBox

Mariusz Przepiórka
Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew do sądu w Kalifornii przeciwko ICOBox i Nikołajowi Jewdokimowowi. Komisja domagała się zasądzenia przepadku zysków spółki oraz grzywny w łącznej kwocie ponad 16 mln USD.

Spółka ICOBox założona przez Nikołaja Jewdokimowa promowała swą działalność jako podmiot „ułatwiający innym spółkom sprzedaż produktów przez grupowe oferty ICO”. Zdaniem SEC ICOBox osiągnęła nielegalne zyski w wysokości przekraczającej 14 mln USD oferując własne tokeny cyfrowe. Ponadto spółka nie miała zezwolenia na obrót innymi aktywami cyfrowymi.

W wyroku wydanym zaocznie sąd nakazał pozwanym zapłatę 16 059 429,99 USD na rzecz SEC w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyroku. Ponadto Jewdokimow ma zapłacić 189 426 USD grzywny. Według pozwu złożonego przez Komisję ICOBox uzyskała 14,6 mln USD od ponad 2000 inwestorów. Spółka jednak nie zarejestrowała swej oferty ICO i nie przedstawiła inwestorom wymaganych prawem informacji.

Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.