Salwador odpiera żądanie MFW, by zrezygnować z Bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Salwador odpiera żądanie MFW, by zrezygnować z Bitcoina

Maciej Żerelik
Prezydent Salwadoru pociesza holderów BTC

Jak informowaliśmy niedawno, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zażądał, aby Salwador zrezygnował z Bitcoina jako prawnego środka płatniczego. Teraz minister finansów – Alejandro Zelaya, stwierdził, że kraj nie ma zamiaru spełnić tych żądań.

Zelaya stwierdził, że „żadna organizacja międzynarodowa nie zmusi nas do zrobienia czegokolwiek”. Potraktował on również żądanie jako obrazę niezależności Salwadoru, stwierdzając, że „kraje są suwerennymi narodami i podejmują suwerenne decyzje dotyczące polityki publicznej”.

Oświadczenia te padły podczas wystąpienia w lokalnej stacji telewizyjnej.

Salwador stał się pierwszym krajem, który przyjął Bitcoina jako prawny środek płatniczy we wrześniu 2021 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wezwał Salwador do zaprzestania swojej polityki w zeszły wtorek. Instytucja powoływała się przy tym na ryzyko dla stabilności finansowej i ochronę konsumentów.

Wcześniej rząd Salwadoru odrzucił zalecenia MFW, stwierdzając, że przyjęcie Bitcoina pomogło wesprzeć integrację finansową dla milionów ludzi. Celem adopcji kryptowaluty wraz z krajowym portfelem Chivo, było bowiem zaoferowanie dostępu do usług finansowych osobom nieubankowionym.

Prezydent Salwadoru pociesza holderów BTCreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.