Salwador odpiera żądanie MFW, by zrezygnować z Bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Salwador odpiera żądanie MFW, by zrezygnować z Bitcoina

Zerelik Maciej
Prezydent Salwadoru pociesza holderów BTC

Jak informowaliśmy niedawno, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zażądał, aby Salwador zrezygnował z Bitcoina jako prawnego środka płatniczego. Teraz minister finansów – Alejandro Zelaya, stwierdził, że kraj nie ma zamiaru spełnić tych żądań.

Zelaya stwierdził, że „żadna organizacja międzynarodowa nie zmusi nas do zrobienia czegokolwiek”. Potraktował on również żądanie jako obrazę niezależności Salwadoru, stwierdzając, że „kraje są suwerennymi narodami i podejmują suwerenne decyzje dotyczące polityki publicznej”.

Oświadczenia te padły podczas wystąpienia w lokalnej stacji telewizyjnej.

Salwador stał się pierwszym krajem, który przyjął Bitcoina jako prawny środek płatniczy we wrześniu 2021 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wezwał Salwador do zaprzestania swojej polityki w zeszły wtorek. Instytucja powoływała się przy tym na ryzyko dla stabilności finansowej i ochronę konsumentów.

Wcześniej rząd Salwadoru odrzucił zalecenia MFW, stwierdzając, że przyjęcie Bitcoina pomogło wesprzeć integrację finansową dla milionów ludzi. Celem adopcji kryptowaluty wraz z krajowym portfelem Chivo, było bowiem zaoferowanie dostępu do usług finansowych osobom nieubankowionym.

Prezydent Salwadoru pociesza holderów BTC
reklama
reklama