MFW wzywa Salwador do odejścia od BTC | Wiadomości | CrypS.

MFW wzywa Salwador do odejścia od BTC

Mariusz Przepiórka
salwador bitcoin

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 25 stycznia, dyrektorzy wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wezwali Salwador do pozbawienia bitcoina statusu prawnego środka płatniczego w kraju.

Rekomendacja pojawiła się po tym, jak rada wykonawcza MFW zakończyła swoje posiedzenie 24 stycznia określane mianem „konsultacji w sprawie artykułu IV” z Salwadorem, które odnoszą się do dyskusji, jakie organizacja przeprowadza ze swoimi krajami członkowskimi.

Dyrektorzy wykonawczy MFW podkreślili, że wykorzystanie bitcoina powoduje duże ryzyko dla stabilności finansowej, integralności finansowej i ochrony konsumentów, a także związane z tym fiskalne zobowiązania warunkowe. Przedstawiciele MFW wezwali również władze Salwadoru do „zawężenia zakresu wykorzystania bitcoina poprzez pozbawienie kryptowaluty statusu prawnego środka płatniczego”. Niektórzy dyrektorzy wyrazili również obawy dotyczące ryzyka związanego z emisją obligacji opartych na bitcoinie.

Salwador na celowniku MFW

To kolejne stanowisko MFW dotyczące Salwadoru. Pod koniec listopada ubiegłego roku zespół specjalistów odwiedził Salwador i ostrzegał o ryzyku związanym z używaniem BTC jako prawnego środka płatniczego.

Dyrektorzy MFW co do zasady zgodzili się z poprzednim raportem, w tym z poglądem, że zwiększenie integracji finansowej w Salwadorze jest ważne, a cyfrowe systemy płatności, takie jak wydany przez rząd portfel Chivo, mogą odegrać w tym pewną rolę. Podkreślili jednak również, że kraj potrzebuje „ścisłej regulacji i nadzoru nad nowym ekosystemem Chivo i BTC”.

BTC negatywnie wpływa na rozmowy o pożyczce

Stanowisko MFW w sprawie wykorzystania bitcoina w Salwadorze jest szczególnie istotne ze względu na doniesienia, że organizacja była w trakcie rozmów dotyczących udzielenia kredytu środkowoamerykańskiemu krajowi. Serwis Bloomberg poinformował dziś, że obawy MFW dotyczące bitcoina negatywnie wpłynęły na rozmowy na temat udzielenia pożyczki MFW w wysokości 1,3 mld USD.

Salwador od 7 września uznaje BTC za prawny środek płatniczy w kraju, realizując wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Nayiba Bukele, który ogłosił takie plany w czerwcu ubiegłego roku.

salwador bitcoin
reklama
reklama