Rosja zatwierdziła rygorystyczne regulacje dotyczące branży kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Rosja zatwierdziła rygorystyczne regulacje dotyczące branży kryptowalut

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Albert Czajkowski
rosja kryptowaluty

Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził koncepcję Ministerstwa Finansów dotyczącą regulacji kryptowalut. Poinformował o tym na oficjalnej stronie internetowej. Celem regulacji jest zintegrowanie mechanizmu walut cyfrowych i zapewnienie kontroli nad przepływami pieniężnymi.

Rosja zatwierdziła plan działania do końca 2022 roku dotyczący branży kryptowalut. Przewiduje on obowiązkową rejestrację platform kryptograficznych w kraju. Określa także odpowiedzialność za nielegalny obrót aktywami cyfrowymi i uchylanie się od udzielania informacji na temat zawieranych transakcji. Nałożone zostaną również rygorystyczne obowiązki dla wszystkich uczestników rynku profesjonalnego.

Takie informacje zostały zamieszczone na oficjalnej stronie rządu Federacji Rosyjskiej,

Wedle oświadczenia rządu:

Wdrożenie koncepcji zapewni stworzenie niezbędnych ram regulacyjnych, wyjście z cienia branży walut cyfrowych i stworzenie możliwość legalnej działalności gospodarczej.

Ochronę praw obywateli mają zapewnić wymogi licencyjne dla platform kryptowalutowych. Ponadto platformy te, będą musiały posiadać finansowe poduszki powietrzne w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej.

Lokalizowanie adresów IP

W zatwierdzonej koncepcji znajduje się również obowiązek udostępniania przez dostawców Internetu informacji o lokalizacji adresów IP, z których przeprowadzana jest eksploracja. Transakcje kryptograficzne o wartości ponad 600 000 rubli (około 8 000 USD) będą musiały zostać zgłoszone lub będą stanowić przestępstwo. Kary będą także nakładane na tych, którzy nielegalnie akceptują krypto jako środek płatniczy.

Przypomnijmy, że Bank Rosji w raporcie wydanym w styczniu naciskał na całkowity zakaz kryptowalut. Argumentem Centralnego Banku Rosji, przemawiającym za wprowadzeniem zakazu kryptowalut było zagrożenie dla stabilności finansowej. W ocenie banku, gwałtownie rosnąca liczba transakcji jest niepokojąca.

Z takim stanowiskiem nie zgodziło się jednak Ministerstwo Finansów oraz przedstawiło swoją koncepcję regulacji rynku kryptowalut, mającą na celu utworzenie legalnego rynku branży oraz ustalenie zasad obrotu. Koncepcja ta została zatwierdzona.

rosja kryptowalutyreklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.