Rosja przygotowała projekt ustawy dot. wydobycia kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Rosja przygotowała projekt ustawy dot. wydobycia kryptowalut

Redakcja
rosja kryptowaluty

Do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt ustawy “O górnictwie w Federacji Rosyjskiej”, regulujący sferę wydobycia kryptowalut.


W uzasadnieniu do dokumentu stwierdzono, że brak regulacji prawnych tej branży powoduje, że emisja i operacje z wykorzystaniem kryptowalut znajdują się w szarej strefie.

Projekt ustawy definiuje górnictwo jako działalność związaną z wykorzystaniem rosyjskiej infrastruktury informatycznej i sprzętu znajdującego się na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dokument zawiera również pojęcia organizacji obiegu waluty cyfrowej, zespołu górniczego (mining pool) oraz operatora górniczego.

Projekt przewiduje utworzenie specjalnego rejestru przez “upoważnioną instytucję federalną”. Zarówno osoby fizyczne, jak i operatorzy górniczy mogą zajmować się wydobywaniem kryptowalut, o ile zostaną do niego wpisani.

Osoby fizyczne muszą również zarejestrować się jako właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich zużycie energii elektrycznej przekracza limity określone przez rząd.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, przewiduje się amnestię w ciągu roku od jej wejścia w życie dla:

  • odprawy celnej sprzętu przywiezionego przed wejściem w życie ustawy;
  • składania deklaracji o dochodach z wydobycia oraz informowania organów podatkowych o wydobytych kryptowalutach;
  • zapłaty podatku od wartości dodanej od transakcji dokonanych na rzecz górnictwa przed wejściem w życie ustawy;
  • zgodności z przepisami dotyczącymi regulacji i kontroli walutowej, a także środków związanych z kontrolą wyprowadzania środków z Federacji Rosyjskiej, obowiązującymi od 8 marca 2022 roku.

Dla przypomnienia, definicja górnictwa oraz podstawowe mechanizmy jego regulacji zostały zawarte w projekcie ustawy Ministerstwa Finansów “O walutach cyfrowych”, który nie został jeszcze przyjęty.

rosja kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.