Rosja przygotowała projekt ustawy dot. wydobycia kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Rosja przygotowała projekt ustawy dot. wydobycia kryptowalut

Zerelik Maciej
rosja kryptowaluty

Do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt ustawy „O górnictwie w Federacji Rosyjskiej”, regulujący sferę wydobycia kryptowalut.


W uzasadnieniu do dokumentu stwierdzono, że brak regulacji prawnych tej branży powoduje, że emisja i operacje z wykorzystaniem kryptowalut znajdują się w szarej strefie.

Projekt ustawy definiuje górnictwo jako działalność związaną z wykorzystaniem rosyjskiej infrastruktury informatycznej i sprzętu znajdującego się na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dokument zawiera również pojęcia organizacji obiegu waluty cyfrowej, zespołu górniczego (mining pool) oraz operatora górniczego.

Projekt przewiduje utworzenie specjalnego rejestru przez „upoważnioną instytucję federalną”. Zarówno osoby fizyczne, jak i operatorzy górniczy mogą zajmować się wydobywaniem kryptowalut, o ile zostaną do niego wpisani.

Osoby fizyczne muszą również zarejestrować się jako właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli ich zużycie energii elektrycznej przekracza limity określone przez rząd.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, przewiduje się amnestię w ciągu roku od jej wejścia w życie dla:

  • odprawy celnej sprzętu przywiezionego przed wejściem w życie ustawy;
  • składania deklaracji o dochodach z wydobycia oraz informowania organów podatkowych o wydobytych kryptowalutach;
  • zapłaty podatku od wartości dodanej od transakcji dokonanych na rzecz górnictwa przed wejściem w życie ustawy;
  • zgodności z przepisami dotyczącymi regulacji i kontroli walutowej, a także środków związanych z kontrolą wyprowadzania środków z Federacji Rosyjskiej, obowiązującymi od 8 marca 2022 roku.

Dla przypomnienia, definicja górnictwa oraz podstawowe mechanizmy jego regulacji zostały zawarte w projekcie ustawy Ministerstwa Finansów „O walutach cyfrowych”, który nie został jeszcze przyjęty.

rosja kryptowaluty
reklama
reklama