Regulacje kryptowalut w Urugwaju - pojawił się nowy projekt ustawy | Wiadomości | CrypS.

Regulacje kryptowalut w Urugwaju – pojawił się nowy projekt ustawy

Anna Sutowicz
Regulacje kryptowalut w Urugwaju

5 września Rząd Urugwaju wprowadził do parlamentu projekt ustawy, który ma przyspieszyć regulację przestrzeni kryptowalutowej w kraju. Dokument oddaje całą kontrolę nad sprawami związanymi z wirtualnymi aktywami w ręce banku centralnego.


Rząd Urugwaju wniósł do parlamentu projekt ustawy, który określa status prawny aktywów kryptowalutowych i czynności z nimi związanych. Projekt ustawy ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób kryptowaluty będą regulowane w Urugwaju. Jeśli zostanie zatwierdzony, byłby to pierwszy dokument, który rozwiązałby lukę regulacyjną, w jakiej obecnie działają giełdy kryptowalut i dostawcy usług wirtualnych aktywów.

Cztery rodzaje aktywów cyfrowych

Wprowadzony 5 września projekt ustawy zmierza do wyjaśnienia ram regulacyjnych kraju dla aktywów kryptowalutowych, stwierdzając, że wszystkie firmy świadczące usługi związane z aktywami cyfrowymi, będą pod nadzorem Superintendency of Financial Services (SSF), jednostki banku centralnego:

Dokument deklaruje:

Dzięki proponowanym modyfikacjom zarówno wcześniej uregulowane podmioty, jak i nowo utworzone podmioty, które działają z wirtualnymi aktywami, będą podlegać nadzorowi i kontroli Banku Centralnego Urugwaju.

Poza tym, giełdy kryptowalut, usługi powiernicze i wszelkie usługi finansowe związane z tymi aktywami cyfrowymi powinny także przestrzegać przepisów odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dokument zdefiniował również cztery rodzaje aktywów cyfrowych:

  • stablecoiny,
  • tokeny zarządzania,
  • aktywa zbywalne
  • tokeny dłużne.

Legalne użytkowanie kryptowalut w Urugwaju

To nie pierwsza próba legalizacji kryptowalut jako metody płatności w Urugwaju. W ubiegłym roku Juan Sartori, tj. urugwajski senator przedstawił projekt ustawy regulującej kryptowaluty i umożliwiającej firmom przyjmowanie płatności cyfrowych. Zmierzał w ten sposób do ustanowienia legalnego i bezpiecznego użytkowania walut wirtualnych w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i komercjalizacją. Sartori twierdził wówczas, że:

Odsetek osób, które inwestują w kryptowaluty w porównaniu do całkowitej liczby mieszkańców w kraju, jest niski. A to podkreśla znaczenie przyjęcia regulacji kryptowalut w celu promowania inwestycji i ochrony inwestorów.

Zaproponował, by aktywa kryptowalutowe zostały uznane i akceptowane przez prawo i stosowane w każdym legalnym biznesie. By były one uważane za ważny środek płatniczy wraz z tymi, które są zawarte w ustawie o integracji finansowej.

Rozwój regulacji prawnych dotyczących kryptowalut w Urugwaju to element trwającej fali przepisów realizowanych przez rządy i ustawodawców w Ameryce Łacińskiej.

Regulacje kryptowalut w Urugwajureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.