Raport prezesa Fed wywołał spadki na rynku kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Raport prezesa Fed wywołał spadki na rynku kryptowalut

Maciej Żerelik
bitcoin crash spadki

Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell ogłosił nowe cele agencji i przyszłe czynniki makroekonomiczne, które będą niekorzystne dla wzrostu branży kryptowalutowej.


W pierwszej połowie roku dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w USA wzrosły o 8,5 proc. rok do roku. Inflacja i rosnące wydatki na konsumpcję osobistą gospodarstw domowych miały pozytywny wpływ na rynek kryptowalut, wywołując tymczasowy rajd w górę.

Dwa flagowe aktywa branży kryptowalut, bitcoin i ether, rosły odpowiednio o 4% i 5%. Jednak już godzinę po rozpoczęciu przemówienia Jerome Powella kursy zaczęły spadać. W momencie publikacji tego artykułu BTC jest notowany na poziomie 20 100 dolarów, natomiast ETH oscyluje w okolicach 1500 dolarów.

Spadek został wywołany przez wypowiedź Powella na temat przyszłych czynników makroekonomicznych, które będą niekorzystne dla branży kryptowalutowej. Powell rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że agencja skupi się na przywróceniu inflacji do 2%. Podkreślił znaczenie stabilności cen dla gospodarki i odpowiedzialność Fed za tą kwestię.

Według Powella wyższe stopy procentowe, wolniejszy wzrost gospodarczy i miękkie warunki na rynku pracy zmniejszą inflację, choć spowodują pewne szkody dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Przywrócenie stabilności cen zajmie trochę czasu i będzie wymagało aktywnego wykorzystania naszych narzędzi do równoważenia podaży i popytu. Aby obniżyć inflację, prawdopodobnie konieczny będzie trwały okres wzrostu poniżej tendencji. Będą z tym związane pewne niefortunne koszty, ale niepowodzenie w przywróceniu stabilności cen ma znacznie większe koszty.

Wcześniej były przewodniczący SEC Jay Clayton przyznał, że jednomyślność w kwestii regulacji kryptowalut w USA wydaje się nieuchwytna. Powiedział, że rząd musi zbadać nową technologię i wykorzystać ją przed nałożeniem ograniczeń.

bitcoin crash spadkireklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.