Rada Unii Europejskiej finalizuje tekst projektu ustawy MiCA | Wiadomości | CrypS.

Rada Unii Europejskiej finalizuje tekst projektu ustawy MiCA

Autor: Anna Sutowicz
Rada UE finalizuje tekst projektu ustawy MiCA

Członkowie Rady Unii Europejskiej podpisali tekst ustawy o regulacji kryptowalut Markets in Crypto-Assets (MiCA).


Rada Unii Europejskiej finalizuje tekst projektu rozporządzenia Markets in Crypto-Assets (MiCA). W czasie środowego spotkania dyplomaci reprezentujący rządy członkowskie bloku w Radzie UE podpisali tekst ustaw, które były przedmiotem politycznych umów zawartych w czerwcu.

Oddzielna ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wymaga od dostawców usług powierniczych weryfikacji tożsamości swoich klientów. MiCA zawiera zasady, które mają zastosowanie do emitentów niezabezpieczonych aktywów kryptograficznych, emitentów stablecoinów, a także platform handlowych i powierniczych.

MiCA i surowe wymagania wobec CASP

Dostawcy usług kryptograficznych (CASP) będą musieli przestrzegać surowych wymagań mających na celu ochronę konsumentów. W przypadku utraty środków inwestorów mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. W stosunku do platform handlowych będzie obowiązywał wymóg dostarczania białej księgi i stosowania sankcji za wykorzystanie wprowadzających w błąd informacji.

Kolejny krok na drodze do formalnego przyjęcia przepisów ma nastąpić już 10 października, wówczas Komisja ds. Gospodarczych Parlamentu Europejskiego także będzie głosować nad wnioskiem. Tekst dokumentu musi zostać oficjalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski. Oczekuje się, że zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku przyszłego roku.

Co reguluje MiCA?

Wśród głównych celów regulacji MiCA znajduje się m.in. stworzenie pewności regulacyjnej, poprawa ochrony konsumentów, zapobieganie oszustwom i wzmocnienie stabilności finansowej:

Oferenci lub osoby ubiegające się o dopuszczenie do obrotu algorytmicznymi aktywami kryptograficznymi, których celem nie jest stabilizacja wartości kryptowalut poprzez odniesienie do jednego lub kilku aktywów, powinni w każdym razie być zgodni z tytułem II niniejszego rozporządzenia.

Przypomnijmy, że na początku lipca Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski uzgodniły wstępną wersję MiCA. Chociaż projekt ustawy nie ma wpływu na niewymienne tokeny (NFT), to odpowiednie przepisy mogą zostać wprowadzone później. Markets in Crypto-Assets obejmuje 12-18-miesięczny okres adaptacyjny na przygotowanie się do nowych obowiązujących przepisów. To oznacza, że przepisy wejdą w życie najwcześniej na początku 2024 r.

Rada UE finalizuje tekst projektu ustawy MiCAreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.