Prowadzisz kryptowalutową firmę? Zapisz się na darmowe szkolenie z poprawnego raportowania do GIIF | Wiadomości | CrypS.

Prowadzisz kryptowalutową firmę? Zapisz się na darmowe szkolenie z poprawnego raportowania do GIIF

Filip Dzięciołowski
Kryptowaluty szkolenie GIIF

W dniu 15 grudnia 2023 r. pracownicy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przeprowadzą szkolenie dla podmiotów świadczących usługi z zakresu kryptowalut w Polsce. Nieznajomość prawa szkodzi, więc warto dowiedzieć się o aktualnych wymogach sprawozdawczych, by uniknąć później nieprzyjemnych reperkusji z tego tytułu.


W nawiązaniu do komunikatu GIIF nr 67 w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania kwartalnego w dniu 15 grudnia 2023 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapisz się na darmowe szkolenie od GIIF

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników instytucji obowiązanych prowadzących działalność w zakresie cyfrowych aktywów. Do uczestnictwa w takim szkoleniu należy wytypować osoby, które w zakresie swoich obowiązków będą realizować zadania związane z raportowaniem kwartalnym do GIIF lub wiedza z zakresu szkolenia pozytywnie wpłynie na realizacje przez te osoby obowiązków służbowych.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) poprzez formularz dostępny na tej stronie.

Temat szkolenia: Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych.
Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Całość szkolenia zostanie poprowadzona w trybie online, a udział w nim jest bezpłatny.

Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej do 14 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Nie ma ograniczeń w liczbie osób zgłoszonych na szkolenie z instytucji obowiązanej.

W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem.

Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Odbycie szkolenia nie wypełnia bowiem obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy. Link do szkolenia będzie wysłany przed rozpoczęciem szkolenia.

Kryptowaluty szkolenie GIIFreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.