Co to jest wolumen kryptowaluty? Jak wpływa na cenę? [Crypto 101] | CrypS.

Co to jest wolumen kryptowaluty? Jak wpływa na cenę?

5 min
Dawid Kucharczyk
presja sprzedażowa btc Altcoiny

Wolumen (lub wolumen handlu) to w prostych słowach ilość aktywa handlowanego w danym okresie czasu. Parametr ten jest wspólny dla wszystkich rynków – akcji, kontraktów terminowych, opcji i kryptowalut.


Kondycja rynku jest określana przez stopień, w jakim popyt pokrywa się z podażą. Innymi słowy, gotowość kupujących powinna pokrywać się z gotowością sprzedających. Gdy popyt odpowiada podaży w (prawie) równych proporcjach, kurs aktywa będzie rósł. Jednakże, jeśli istnieje dysonans między popytem a podażą, aktywo spadnie. Podaż i popyt jest więc jednym z najważniejszych czynników określających, w którą stronę poruszają się kryptowaluty.

Wolumen kryptowaluty – co to?

Ogólnie rzecz biorąc, wolumen kryptowaluty to całkowita liczba jednostek danego tokena, którymi handluje się na wszystkich giełdach kryptowalut (scentralizowanych i zdecentralizowanych) w danym okresie czasu. Pojedyncza giełda zazwyczaj wyświetla jednak tylko swój własny wolumen. Wolumen handlu może być mierzony w dolarach amerykańskich lub w jednostkach aktywa. Ten parametr jest wspólny dla wszystkich rynków – akcji, kontraktów terminowych, opcji i kryptowalut.

wolumen krypto na coingecko

Przykładowo, w momencie pisania tego tekstu, wolumen obrotu BNB wyniósł w ciągu 24 godzin 54 869 578 USD oraz ok. 175 tys. tokenów BNB na Binance. W łatwy sposób można sprawdzić czy istnieje korelacja między tymi dwoma liczbami. Wystarczy pomnożyć liczbę jednostek w obrocie przez cenę rynkową, wówczas otrzymamy wolumen.

Kryptowaluty wolumen – dlaczego jest ważny

Wolumen obrotu jest ważną metryką na rynku kryptowalut, ponieważ stanowi podstawę różnych wskaźników technicznych, takich jak płynność, trendy rynkowe, siła rynku, akumulacja i odwrócenie rynku.

  • Płynność – Wolumen obrotu określa płynność aktywów. Innymi słowy, wskazuje, jak łatwo i szybko można kupić lub sprzedać aktywo po jego aktualnej wartości rynkowej. Wysoki wolumen i płynność stabilizują cenę i zmniejszają częste wahania.
  • Trendy rynkowe – Ponadto, wolumen jest istotną metryką dla zrozumienia trendów rynkowych. Ruch cenowy, któremu towarzyszy wysoki wolumen, sugeruje początek silnego trendu. Z drugiej strony, niski wolumen obrotu sugeruje, że trend jest słaby. Ponadto, wysoki wolumen towarzyszący trendowi wzrostowemu wskazuje na duże zainteresowanie kupujących. Jednak jeśli wysoki wolumen towarzyszy trendowi spadkowemu, to rośnie presja sprzedaży. Ta relacja między wolumenem obrotu i trendem daje inwestorom wgląd w optymalne punkty wejścia i wyjścia z transakcji.
  • Siła rynku – Wolumen obrotu potwierdza ruchy rynku. Jeśli zwiększony wolumen towarzyszy zmianie ceny w dowolnym kierunku, zmiana ceny jest prawdopodobnie silna. Jeśli jednak zmianie towarzyszy niski wolumen, wówczas jest ona prawdopodobnie słaba i może dojść do korekty.
  • Akumulacja – Wolumen obrotu daje inwestorom łatwy sposób na wykrycie akumulacji na rynku. Jeśli występuje gwałtowny wzrost wolumenu, ale nie ma znaczących ruchów cenowych, prawdopodobnie wskazuje to na akumulację. Oznacza to, że inwestorzy, zwłaszcza ci z grubymi portfelami, stopniowo kupują aktywa w dużych ilościach. Po fazie akumulacji często można obserwować wzrost cen.
  • Odwrócenie rynku – Spadek wolumenu obrotów pomimo ruchu cen w danym kierunku może sugerować odwrócenie rynku lub tzw. korektę. Wzrost ceny lub wyższy szczyt, któremu towarzyszy niski wolumen, może być oznaką zmniejszającej się presji kupna i następującego po niej spadku ceny. I odwrotnie, spadek ceny lub niższy dołek, któremu towarzyszy niski wolumen, oznacza spadek presji sprzedaży i następujący po nim wzrost ceny. Wolumen nie powinien być jednak jedynym wskaźnikiem wykorzystywanym podczas określania odwrócenia rynku. Ważne jest, aby potwierdzić to również poprzez inne wskaźniki techniczne.

Co oznacza wysoki wolumen w krypto?

Wysoki wolumen często oznacza duże zainteresowanie kupujących i potencjalny wzrost cen. Na rynku o wysokim wolumenie, aktywo często szybko i łatwo zmienia właściciela.

Jednak wolumen może iść i idzie w obie strony. Wysoki wolumen obrotu wskazuje raczej na początek lub szczyt rynku niedźwiedzia. Wówczas występuje duża presja sprzedaży, ponieważ inwestorzy spodziewają się spadku cen. Podobnie jak w przypadku odwrócenia rynku, wolumen nie powinien być używany jako jedyny wskaźnik przewidujący trendy rynkowe.

Co oznacza niski wolumen w krypto?

Rynek z niskim wolumenem oznacza malejące zainteresowanie kupujących. W takich warunkach wymiana aktywów staje się sporo trudniejsza. Niski wolumen wskazuje na niską płynność i spadające ceny.

Aktywa o niskim wolumenie często mają niską podaż i są bardzo zmienne, ponieważ ich ceny mogą być łatwo manipulowane. Dla przykładu, ktoś może nabyć aktywo o niskim wolumenie po wyższej cenie, próbując napędzić wzrosty i stworzyć fałszywy trend. Następnie może „zrzucić” tokeny na naiwnych inwestorów. Taki proces nazywa się potocznie „Pump and Dump”.

Rynki o niskim wolumenie są również nieopłacalne dla sprzedawców, ponieważ niski popyt powoduje, że muszą oni obniżyć swoją cenę sprzedaży poniżej ceny zakupu.

Jak czytać wolumen kryptowaluty – instrukcja

Wykresy kryptowalut zwykle wyświetlają wolumen obrotu aktywa w określonym przedziale czasowym. Aby zobaczyć tę informację, wystarczy wybrać preferowaną ramę czasową.

wolumen bitcoina

Należy pamiętać, że świece wskazują na wolumen, przy którym handluje się daną kryptowalutą. Im dłuższa świeca, tym większy wolumen. Zielona świeca wskazuje na zainteresowanie kupnem, natomiast czerwona na presję sprzedaży.

Czytanie wykresów kryptowalut może być dość trudne dla początkujących traderów lub osób bez doświadczenia w finansach. Dlatego też przygotowaliśmy dla was całą serię artykułów dot. tego jak czytać cenę. Dowiesz się z niej więcej na temat świec, wzorów na wykresach wolumenu, wskaźników technicznych itd.

Wolumen a kapitalizacja rynkowa: Jaka jest różnica?

Aby zilustrować różnicę pomiędzy wolumenem, a kapitalizacją rynkową, weźmy pod uwagę analogię. Osoba otrzymuje 100 000 litrów wody, którą ma rozprowadzić wśród społeczności. Teraz, aby to zrobić, potrzebuje mniejszych beczek o różnych pojemnościach, 100, 200, 500 i 1000 litrów. Im więcej osób potrzebuje wody w danym czasie, tym większej beczki używa. Osoba ta będzie przelewać wodę z beczki o pojemności 100 000 litrów do mniejszych beczek, aż dystrybucja zostanie zakończona.

Kapitalizacja rynkowa w kryptowalutach odnosi się do całkowitej wartości (w dolarach) danego aktywa i jest produktem całkowitej podaży w obiegu i aktualnej ceny rynkowej tokena. W powyższym przykładzie byłoby to 100 000 litrów wody.

Wolumen, z drugiej strony, odnosi się do całkowitej ilości aktywa handlowanego w danym czasie. Oznacza to, że całkowita ilość aktywów sprzedawanych w danym czasie jest określona przez podaż w obiegu. Mając na uwadze naszą analogię, dystrybutor może rozdzielać wodę tylko w oparciu o całkowitą dostępną podaż, tj. 100 000 litrów. W zależności od liczby osób, które potrzebują wody w danym okresie, dystrybuowana ilość będzie albo rosła albo malała.

Wolumen obrotu i kapitalizacja rynkowa mają jednak podobieństwo. Oba wskaźniki sugerują względną solidność rynku. Kryptowaluty o dużej kapitalizacji są bardziej stabilne niż te o małej kapitalizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty kategoryzuje się jako te o dużej kapitalizacji, średniej kapitalizacji i małej kapitalizacji. Krypto o dużej kapitalizacji to projekty o wartości ponad 10 miliardów dolarów, które siłą rzeczy mogą wytrzymać duży wolumen bez drastycznej zmiany ceny. Kryptowaluty o średniej kapitalizacji mają wartości od 1 mld USD do 10 mld USD. Z kolei krypto o małej kapitalizacji są wyceniane na mniej niż 1 mld USD.

Podczas gdy market cap zależy od aktualnej wartości rynkowej kryptowaluty, nie oznacza to, że wysoko wycenione aktywa automatycznie mają wysoką kapitalizację. Dlaczego? Ponieważ w dużej mierze zależy ona od podaży aktywa w obiegu.

Podsumowanie

Wolumen kryptowalut to doskonała miara płynności, dająca wgląd w to, czy inwestor powinien wejść w transakcję. Informuje on również o odpowiednich punktach wyjścia, ponieważ może być wykorzystany do przewidywania trendów czy siły rynku.

Chociaż wysoki wolumen zazwyczaj wskazuje na wysoką płynność rynku i presję zakupową, może on również oznaczać wysoką presję sprzedaży. Kiedy duża liczba inwestorów jest skłonna upłynnić swoje aktywa, następuje wzrost wolumenu obrotu, któremu towarzyszy spadek ceny.

Wolumen nie powinien być mylony z kapitalizacją. Fakt, że aktywo ma wysoką kapitalizację rynkową nie musi uczynić go atrakcyjnym dla inwestorów. Market cap to wartość kryptowaluty w oparciu o jego podaż w obiegu i cenę rynkową. Wolumen obrotu, z drugiej strony, wskazuje na zainteresowanie inwestorów zakupem lub sprzedażą.
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.