Polska w top 10 państw o najszybszym przyroście talentów z branży blockchain | Wiadomości | CrypS.

Polska w top 10 państw o najszybszym przyroście talentów z branży blockchain

Redaktor: Albert Czajkowski
technologiczny

Badanie przeprowadzone przez OKX i LinkedIn ujawniło, że Polska zajmuje 9 miejsce na świecie, pod względem przyrostu liczby osób pracujących w branży blockchain. Nasz kraj wyprzedza pod tym względem Chiny, jednak ustępuje Bułgarii czy Nigerii.


LinkedIn i OKX przeprowadziły wspólnie badanie dotyczące rozwoju globalnej branży blockchain. Metodologia opierała się na danych serwisu LinkedIn, wywiadach przeprowadzonych z wieloma przedsiębiorstwami oraz analizie wybranych słów kluczowych występujących w zapytaniach dotyczących ofert pracy oraz opisach stanowisk.

Próbki badawcze obejmowały 180 państw i koncentrowały się wokół ponad 10 obszarów zatrudnienia, związanych z technologiami Web3, sklasyfikowanych jako: blockchain, kryptografia, komputery kwantowe, technologia rejestrów rozproszonych, bitcoin, mechanizmy konsensusu, kryptowaluty, ethereum, sieci peer-to-peer, smart kontrakty, teoria gier i zdecentralizowane aplikacje. Badaniu poddano okres od stycznia 2019 do czerwca 2022 roku.

Wyniki badania: dziewiąte miejsce Polski

Docelowo Polska zajęła 9 miejsce wśród 10 najlepszych krajów dla globalnych talentów blockchain. Na czele rankingu znalazły się Stany Zjednoczone, Indie i Chiny.

najlepsze kraje dla talentów z branży blockchain
Dane: LinkedIn / OKX

Czołówka państw o największym zapotrzebowaniu na fachowców z obszaru technologii Web3, nie powinna być dużym zaskoczeniem i nie znajdziemy tu Polski. Najwięcej ofert pracy w branży pojawia się w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach.

zapotrzebowanie na fachowców z branży web3
Dane: LinkedIn / OKX

Jeśli chodzi o tempo napływu nowych osób, wiążących się zawodowo z technologiami Web3, czołówka rankingu nie wygląda jednak tak samo. Na czele znajdują się Indie – kraj o najszybszym przyroście zatrudnienia w branży blockchain, który osiągnął 138%. Na kolejnych miejscach plasują się Kanada (wzrost o 106%), Singapur (92%) i Nigeria (82%). Polska zajmuje tu 9 miejsce, notując wzrost o 24%, czyli dwukrotnie więcej niż w Chinach.

kraje o najszybszym przyroście liczby talentów w branżach związanych z web3
Dane: LinkedIn / OKX
technologicznyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.