Portugalia wprowadza podatek dochodowy od kryptowalut

Portugalia: nowy projekt budżetu wprowadza podatek dochodowy od kryptowalut

Anna Sutowicz
Podatek dochodowy od kryptowalut w Portugalii

Nowy projekt budżetu Portugalii na 2023 rok obejmuje 28% podatek dochodowy od kryptowalut posiadanych mniej niż rok. Według projektu, opodatkowaniu podlegałyby również transakcje kryptowalutowe.


Według projektu budżetu wydanego wczoraj, rząd Portugalii proponuje 28% podatek dochodowy od kryptowalut. Podatek dotyczyłby wyłącznie kryptowalut posiadanych przez mniej niż rok. Inwestycje długoterminowe nadal miałyby pozostać nieopodatkowane. Opodatkowane byłyby również darmowe transakcje kryptowalutowe, a stawka 4% miałaby zastosowanie do prowizji pobieranych przez pośredników. 

Portugalia wprowadza podatek od kryptowalut

Budżet nadal podlega dyskusji i zatwierdzeniu w Parlamencie. Nie wiadomo, czy jego szczegóły ulegną zmianie. Biorąc pod uwagę, że partia rządząca (PS) ma bezwzględną większość, ma również siłę, by w pojedynkę doprowadzić projekt do końca.

W czasie głosowania nad budżetem na 2022 rok, które odbyło się w maju – parlament odrzucił dwie odrębne propozycje mniejszościowych partii politycznych dotyczące podatku od kryptowalut. Wcześniej minister finansów Portugalii, Fernando Medina zadeklarował swoje zaangażowanie w rozpoczęcie opodatkowania kryptowalut, stwierdzając, że rząd będzie pracował nad ramami regulacyjnymi:

To reżim, który pasuje do naszego systemu podatkowego, a także do tego, co robi się w reszcie Europy.

Stwierdził również, że nie powinno być żadnych “luk” powodujących, że niektóre zyski nie są opodatkowane w kraju. Uznał, że środki te zapewnią poczucie “bezpieczeństwa i pewności prawnej”, tworząc ramy “sprzyjające kryptowalutom”. A obecnie nie nakłada podatków na większość inwestorów kryptograficznych, chyba że czerpią zyski z profesjonalnych lub związanych z biznesem inwestycji w kryptowaluty.

Portugalia rajem podatkowym dla kryptowalut

Dotychczas Portugalia była uważana za raj podatkowy dla kryptowalut. Brak przepisów w kraju w połączeniu z przystępnymi kosztami życia i łagodnymi temperaturami przyciągnął w ostatnich latach rosnącą liczbę firm kryptowalutowych. Podobną zasadę mają Niemcy, którzy zwalniają z opodatkowania kryptowaluty przechowywane przez ponad rok.

Podatek dochodowy od kryptowalut w Portugaliireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.