Paxos i BitPay starają się o status banków w USA | Wiadomości | CrypS.

Paxos i BitPay starają się o status banków w USA

Mariusz Przepiórka
Bitpal i Paxos chcą stać się oficjalnymi bankami w Stanach Zjednoczonych

Dwie spółki funkcjonujące w branży kryptowalutowej, Paxos i BitPay, złożyły w amerykańskim Biurze Kontrolera Waluty (OCC) wnioski o nadanie im statusu banku. Zgodnie ze złożonymi dokumentami Paxos chce otworzyć bank w Nowym Jorku, gdzie znajduje się siedziba firmy. Spółka posiada już kilka amerykańskich licencji regulatorów finansowych.

Paxos emituje stablecoiny i oferuje inne usługi związane z kryptowalutami, w tym powiernictwo i usługi brokerskie. Niedawno współpracę z Paxos nawiązała firma PayPal. Celem współpracy jest uruchomienie opcji kupna i sprzedaży kryptowalut za pomocą PayPal na rynku amerykańskim. Jak twierdzi Dan Burstein, dyrektor ds. zgodności Paxos oraz radca prawny, jeśli spółka uzyska status banku, stanie się pierwszym powiernikiem cyfrowych aktywów regulowanym zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym.

Burstein podkreślił, że misją Paxos jest modernizacja infrastruktury rynku finansowego i umożliwienie wiarygodnego przepływu aktywów w dowolnym czasie. Przyznanie statusu banku ma pomóc w realizacji tego celu i pozwolić spółce w swobodnym i skutecznym działaniu na terenie całego kraju.

Spółki kryptowalutowe wchodzą w sektor bankowy

Druga ze wspomnianych spółek, BitPay, ułatwia dokonywanie płatności kryptowalutowych i jest dobrze znana w branży. Zamierza ona założyć BitPay National Trust Bank z siedzibą w Alpharetta w stanie Georgia. Zgodnie ze złożonymi dokumentami bank uzyska kapitalizację na poziomie około 12 mln USD poprzez emisje 120 mln akcji. Opinia publiczna ma 30 dni na zgłoszenie uwag do tych wniosków. Dopiero po upływie tego terminu zostaną one poddane dalszej procedurze. Jeśli OCC pozytywnie rozpatrzy wnioski Paxos i BitPay, spółki staną się bankami krajowymi i będą mogły funkcjonować ponad prawem stanowym.

Podobne działania podejmują również inne spółki branży kryptowalutowej. Spółka Anchorage złożyła taki wniosek w ubiegłym miesiącu, a kryptowalutowa giełda Kraken stała się pierwszym kryptowalutowym bankiem w Wyoming.

Bitpal i Paxos chcą stać się oficjalnymi bankami w Stanach Zjednoczonych



reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.