Paragwaj o krok od wprowadzenia kryptowalutowych przepisów | Wiadomości | CrypS.

Paragwaj o krok od wprowadzenia kryptowalutowych przepisów

Mariusz Przepiórka
paragwaj o krok od przyjęcia prawa kryptowalut

Paragwajski Senat przyjął ustawę ustanawiającą ramy podatkowe i regulacyjne dla firm działających w sektorze kryptowalut i zajmujących się ich wydobyciem.


Ustawa, wprowadzona w lipcu ubiegłego roku przez senatora Fernando Silvę Facettiego i uchwalona w Kongresie w maju, wzywa do utworzenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które będzie nadzorować dostawców usług w branży kryptowalutowej. Ustawa jest teraz o krok od ratyfikacji i wymaga jedynie podpisu prezydenta Mario Abdo Beníteza.

Ustawa dotyczy w szczególności wydobycia kryptowalut, komercjalizacji, pośrednictwa, wymiany, transferu, przechowywania i/lub zarządzania aktywami kryptowalutowymi lub instrumentami, które umożliwiają kontrolę nad aktywami kryptowalutowymi.

Według doniesień lokalnych mediów, z punktu widzenia podatków firmy, które działają w branży kryptowalutowej, będą traktowane tak samo jak firmy zajmujące się papierami wartościowymi. W rezultacie zostaną one zwolnione przez podsekretarza stanu ds. podatków z płacenia podatku VAT, ale zostaną włączone do systemu podatku dochodowego.

Górnicy przedstawią harmonogram zużycia energii

Ustawa ma regulować sposób, w jaki górnicy kryptowalut powinni współdziałać z lokalnymi dostawcami energii. Firmy wydobywcze będą musiały zgłosić swój harmonogram zużycia energii do Krajowego Zarządu Energii Elektrycznej (ANDE), systemu energetycznego Paragwaju. Jeśli okaże się, że górnicy zużywają więcej energii elektrycznej niż planowano, ANDE może odciąć im dostawy energii elektrycznej. Projekt ustawy przewiduje, że koszty energii dla górników będą dotowane, będą oni płacić stawkę o 15% wyższą niż inne branże.

Krytycy ustawy, tacy jak senator Enrique Bacchetta, twierdzą, że choć uregulowanie przemysłu kryptowalutowego doprowadziłoby do większych zysków, to jednak mają wątpliwości, czy rzeczywiście stworzyłoby to miejsca pracy dla mieszkańców Paragwaju. Senator Esperanza Martinez poparła obawy senatora Bacchetty, mówiąc, że wskaźnik zużycia energii przez górników znacznie przewyższa liczbę miejsc pracy, które mogą stworzyć.

paragwaj o krok od przyjęcia prawa kryptowalut
reklama
reklama