Głosowanie UE nad rozporządzeniem MiCA ponownie przełożone

Głosowanie UE nad rozporządzeniem MiCA ponownie przełożone

Anna Sutowicz
MFW: regulacje dotyczące kryptowalut

Głosowanie nad przełomową unijną ustawą kryptowalutową MiCA zostało przesunięte na kwiecień. Wstrzymanie wynika z problemów z technicznych.


Ostateczne głosowanie nad unijną ustawą kryptowalutową MiCA (Markets in Crypto Assets) zostało przełożone. Z powodów technicznych członkowie Parlamentu Europejskiego nie będą mieli możliwości głosowania nad regulacją MiCA aż do kwietnia. Opóźnienie, które jest drugim od czasu przesunięcia z początkowej daty w grudniu, spowodował brak przetłumaczenia odpowiednich materiałów – podaje The Block. Mimo tego, że pełny tekst rozporządzenia został ukończony w październiku 2022 roku, to unijne przepisy i regulacje muszą zostać przetłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe UE.

MiCA wyznacznikiem standardów

Dokument, który będzie wymagał nałożenia surowszych zasad na firmy kryptowalutowe ma prawie 400 stron. Jeśli zostanie zatwierdzony, wprowadzi jednolite podejście do dostawców usług związanych z kryptowalutami w całej Unii Europejskiej, a kraje będą miały kolejne 18 miesięcy na wdrożenie przepisów.

Jedna z kluczowych części regulacji wymagałaby od emitentów stablecoinów posiadania wystarczającej ilości funduszy rezerwowych. Prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich, ale wiele z jego wdrożenia i interpretacji będzie zależało od organów regulacyjnych w poszczególnych krajach. Ustawa jest postrzegana jako wyznacznik standardów, który wpłynie na regulacje dotyczące kryptowalut na całym świecie. W związku z opóźnieniem ostatecznego głosowania, europejskie organy nadzoru finansowego muszą poczekać dłużej, zanim będą mogły rozpocząć opracowywanie przepisów wykonawczych.

MiCA nie jest jedyną regulacją, która została wstrzymana. Rozporządzenie o transferze funduszy (TFR), które ma być wdrożone w razem z MiCA, zostało również odłożone na tę samą sesję głosowania w kwietniu.

MFW: regulacje dotyczące kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.