OFAC nakłada karę na BitPay za zabronione transakcje | Wiadomości | CrypS.

OFAC nakłada karę na BitPay za zabronione transakcje

Redaktor: Albert Czajkowski
bitpay

Amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) działające w ramach Departamentu Skarbu nałożyło 507 375 USD kary na firmę BitPay, która świadczy usługi w zakresie kryptowalutowych płatności.

Przewinienie BitPay

Według informacji przedstawionych przez OFAC, BitPay w 2102 przypadkach pozwolił osobom z krajów objętych sankcjami na przeprowadzenie transakcji z odbiorcami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Transakcji dokonano na platformie płatniczej BitPay. OFAC twierdzi również, że spółka miała świadomość, na podstawie gromadzonych adresów IP, że na jej platformie logują się użytkownicy z Ukrainy, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii.

BitPay weryfikuje swych bezpośrednich klientów i prowadzi procedurę due diligence sprawdzającą, czy klienci nie znajdują się w jurysdykcjach objętych sankcjami, jednak nie stosuje takich praktyk wobec klientów pośrednio korzystających z jej usług. W okresie od czerwca 2013 do września 2018 spółka BitPay miała luki w procesie weryfikacji, które umożliwiły dokonanie transakcji na kwotę 129 000 USD z terytoriów objętych sankcjami. Systemy firmy nie analizowały wszystkich danych pod kątem zgodności z sankcjami OFAC i nie wprowadzały zabezpieczeń zapobiegających takim transakcjom.

Łagodny wymiar kary

Kara w wysokości 500 tys. USD jest dość łagodna, jak na standardy OFAC. Urząd przyznał, że maksymalna kara nałożona na BitPay za stwierdzone nieprawidłowości mogła wynieść nawet 600 mln USD. Złagodzona kara odzwierciedla wnioski agencji rządowej, że BitPay jest „stosunkowo małą firmą”. Wpływ na to miały również środki zaradcze, które firma wdrożyła po odkryciu tych naruszeń. Regulator uwzględnił również wdrożenie nowego narzędzia służącego do identyfikacji klientów, wdrożonego przez BitPay. Jest ono obowiązkowe dla użytkowników, którzy chcą poprzez BitPay opłacić fakturę w wysokości przekraczającej 3000 USD. Kara stanowi jednak ważny sygnał dla branży kryptowalutowej.

bitpayreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.