Od początku 2023 roku odeszło 56 giełd kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Od początku 2023 roku odeszło 56 giełd kryptowalut

Mariusz Przepiórka
Od początku roku pożegnaliśmy 53 giełdy kryptowalut

Kryzys na rynku kryptowalut, zawirowania gospodarcze i niepewność ekonomiczna to niektóre z powodów prowadzących do utraty zaufania do branży kryptowalutowej. Przekłada się to na problemy giełd, które z problemami starają się utrzymać na powierzchni.


Z analizy przeprowadzonej przez jednego z użytkowników portalu Reddit wynika, że od 2014 roku do dziś z rynku zniknęły aż 424 giełdy kryptowalutowe. Jednym z pierwszych głośnych upadków był krach Mt.Gox, której wierzyciele do dziś starają się odzyskać swoje środki.

Ostatnim głośnym upadkiem było bankructwo giełdy FTX prowadzonej przez Samuela Bankmana-Frieda, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku. Upadek FTX wywołał spory kryzys na rynku kryptowalut i pociągnął za sobą kolejne bankructwa w branży.

180 giełd po prostu zniknęło

W 2023 roku rynek kryptowalutowy odzyskuje już część strat poniesionych w ostatnich zawirowaniach, ale warto podkreślić, że z przeprowadzonej analizy wynika, że z 424 giełd, które zakończyły działalność, aż 180 (42,6%) po prostu zniknęło, najczęściej wraz ze środkami klientów.

Pozostałe powody zakończenia działalności to przyczyny biznesowe (111 przypadków), ataki hakerskie (16 przypadków), rebranding (52 przypadki), powody regulacyjne (33 przypadki) i oszustwa (32 przypadki). W samym tylko 2023 roku z rynku zniknęło już 56 giełd kryptowalutowych.

cmentarzysko giełd

328 z tych 424 giełd to giełdy zcentralizowane. 51 giełd funkcjonowało jako giełdy zdecentralizowane, a pozostałe 45 było określane jako „inne”.

Od początku roku pożegnaliśmy 53 giełdy kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.