MiCa oficjalnie zatwierdzona przez ministrów finansów UE | Wiadomości | CrypS.

MiCa oficjalnie zatwierdzona przez ministrów finansów UE

Mariusz Przepiórka
euro

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych Unii Europejskiej, która składa się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, wyraziła zgodę na wdrożenie oczekiwanego rozporządzenia w sprawie rynków cyfrowych aktywów (MiCA). 


Ministrowie finansów z 27 państw członkowskich głosowali za przyjęciem MiCA oraz poprawek do kilku rozporządzeń i dyrektyw związanych z nowymi przepisami. W związku z przyjęciem MiCA kolejne dwa akty prawne, w tym rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków i niektórych aktywów kryptowalutowych, zostały również przyjęte przez Parlament Europejski.

Parlament Europejski formalnie przyjął przepisy MiCA w dniu 20 kwietnia i piłeczka znalazła się po stronie Rady, która musiała zatwierdzić nowe rozporządzenie, aby państwa członkowskie mogły wdrażać je na swoim terytorium.

Przepisy określają jasne wytyczne regulacyjne i wymogi dotyczące korzystania z kryptowalut oraz dotyczących ich usług w całej Unii Europejskiej. Zakres przepisów obejmuje szereg kryptowalut, cyfrowych aktywów, tokenów użytkowych i stablecoinów.

Przepisy wejdą w życie w przyszłym roku

Kolejnym krokiem w długim procesie ustawodawczym jest opublikowanie przepisów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. MiCA wejdzie w życie w ciągu najbliższego roku, co oznacza, że przepisy ostatecznie staną się prawem w połowie 2024 roku.

Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała wprowadzenie MiCA we wrześniu 2020 roku, ale początkowo na drodze procesu legislacyjnego pojawiały się liczne przeszkody i opóźnienia.

Przepisy te zostały pozytywnie odebrane przez dostawców usług kryptowalutowych, jak i zwolenników branży. Przede wszystkim dlatego, że tworzą one jednolite środowisko rynkowe w całej UE w zakresie wymogów regulacyjnych i procedur działania.

Kluczowe elementy przepisów MiCA obejmują wymogi rejestracyjne i autoryzacyjne dla emitentów kryptowalut, giełd i dostawców cyfrowych portfeli. Emitenci stablecoinów muszą spełniać określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka, natomiast podmioty oferujące usługi przechowywania kryptowalut muszą zapewniać wystarczające środki bezpieczeństwa i ochrony, aby zapobiegać potencjalnym awariom w zakresie cyberbezpieczeństwa i operacyjnym.

Ustawodawstwo zapewnia również ramy mające na celu zapobieganie nadużyciom rynkowym, wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacjom na rynku kryptowalut.

euroreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.