Nowa propozycja SEC dot. regulacji kryptowalut wywołuje oburzenie już nawet wśród polityków | Wiadomości | CrypS.

Nowa propozycja SEC dot. regulacji kryptowalut wywołuje oburzenie już nawet wśród polityków

SEC

Według grupy republikańskich legislatorów z Komitetu Usług Finansowych Izby Reprezentantów, proponowane prawo Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) mogłoby zahamować rozwój całego przemysłu cyfrowych aktywów.


Wielu polityków uważa, że nowa regulacja powinna zostać wycofana z obiegu. Posłowie tworząc otwarty list do SEC dokonali krytyki proponowanego prawa, które mogłoby rozszerzyć definicję giełdy, obejmującą systemy protokołów komunikacyjnych, co wykraczałoby poza scentralizowane giełdy.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, proponowane prawo wykraczałoby daleko poza regulowanie scentralizowanych platform cyfrowych i dotyczyłoby osób działających w porozumieniu ze sobą – niekoniecznie w branży finansów. Takie zachowanie mogłoby obejmować szerokie grono ludzi z ekosystemu cyfrowych aktywów, w tym twórców oprogramowania i uczestników mechanizmu konsensusu w sieci blockchainargumentują politycy. 

List do SEC podpisało prawie 30 legislatorów, w tym przewodniczący Komitetu Usług Finansowych Izby Reprezentantów – Patrick T. McHenry – a także French Hill, Tom Emmer i Warren Davidson.

Osobiste przekonania Genslera wkraczają do SEC

Legislatorzy oskarżyli również przewodniczącego SEC, Gary’ego Genslera, o to, że poprzez wprowadzenie nowej ustawy dokonuje on przelania na papier swojej wizji świata kryptowalut. 

Przewodniczący Gensler wcześniej twierdził, że giełdy DeFi są w zasadzie równoznaczne z tradycyjnymi pośrednikami na rynkach finansowych, nawet jeśli nazywają siebie inaczej – wskazują politycy. 

Zarzuty są również sformułowane przeciwko SEC o to, że instytucja ta wychodzi przed szereg, gdyż to Kongres wraz z Komitetem Rolnictwa Izby Reprezentantów, pracują nad ustawodawstwem regulującym cyfrowe aktywa. Zarówno politycy z Komitetu Usług Finansowych Izby Reprezentantów, jak i Komitetu Rolnictwa Izby Reprezentantów, opublikowali projekt ustawy regulującej krypto, której zadaniem jest określenie statusu prawnego tej branży. McHenry stwierdził podczas przesłuchania we wtorek, że chce przeprowadzić głosowanie nad tym projektem do połowy lipca tego roku:

Mamy dużo czasu, abyśmy jako członkowie znaleźli wspólne podstawy do legislacji, ale bądźcie świadomi, że zamierzam zaproponować pewną formę tej ustawy do rozpatrzenia przez komitet.

To pokazuje, że wśród polityków pojawiają się pytania o zbyt szeroki zakres regulacji oraz obawy o potencjalne ograniczenie innowacji w przemyśle cyfrowych aktywów. Jednocześnie krytykują oni próby wprowadzenia regulacji bez konsultacji z Kongresem. Takie zachowanie po prostu zakłóca równowagę władzy i procedury legislacyjne.

Główny prawnik Coinbase krytykuje propozycję zmiany regulacji SEC

Paul Grewal, główny prawnik amerykańskiej firmy zajmującej się kryptowalutami – Coinbase – sprzeciwił się proponowanej zmianie regulacji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Edycja tej ustawy mogłaby wpłynąć bezpośrednio na samą definicję giełdy i szeroko pojętą regulację kryptowalut. W wątku na Twitterze z 14 czerwca, Grewal stwierdził, że propozycja SEC to próba tzw. kwadratury koła, która jest zbyt wadliwa pod każdym względem, by mogła zostać prawidłowo wdrożona.

Miejmy nadzieję, że politycy dojdą w tym przypadku z SEC do porozumienia i wspólnie stworzą przepisy, które pomogą całej branży krypto.

SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.