Nigeria wprowadza regulacje dla branży kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Nigeria wprowadza regulacje dla branży kryptowalut

Mariusz Przepiórka
Binance

Nigeryjski organ nadzorujący rynek papierów wartościowych opublikował niedawno nowy zestaw zasad, w którym wyjaśnia, że kryptowaluty wchodzą w zakres jego kompetencji. Regulator zdefiniował aktywa cyfrowe jako „tokeny cyfrowe, które reprezentują aktywa, takie jak wierzytelność lub roszczenie kapitałowe wobec emitenta”.


Nowe przepisy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Nigerii wyjaśniły zasady emisji aktywów cyfrowych w tym kraju, a także regulacje dotyczące ofert i platform powierniczych. – Zasady te mają zastosowanie do wszystkich emitentów pragnących pozyskać kapitał w drodze oferty aktywów cyfrowych – stwierdziła SEC.

Zgodnie z 54-stronicowym zbiorem zasad, giełdy muszą zarejestrować się u regulatora rynku i dostarczyć informacje takie jak szczegóły dotyczące notowanych aktywów cyfrowych, plany zarządzania ryzykiem, w tym procedurę KYC i zarządzanie w przypadku awarii. Ponadto muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat protokołów bezpieczeństwa, w tym architektury i technologii platformy oraz umowy powierniczej z depozytariuszem.

Ograniczenia dla klientów detalicznych

Nigeryjskie giełdy kryptowalut muszą dopilnować, że posiadają wszystkie licencje i pozwolenia na emisję i transfer papierów wartościowych. Ponadto przepisy nakładają na giełdy obowiązek posiadania minimalnego wpłaconego kapitału w wysokości 500 000 NGN (około 1 204 USD) oraz gwarancji zabezpieczenia w wysokości co najmniej 25%.

Dodatkowo platformy te muszą uzyskać potwierdzenie braku zastrzeżeń od nigeryjskiego regulatora rynku papierów wartościowych, aby móc wprowadzać do obrotu nowe aktywa cyfrowe. Nigeryjska SEC wyjaśniła również ograniczenia dotyczące inwestycji w pierwsze oferty aktywów cyfrowych. Nie ma ograniczeń dla takich inwestycji w przypadku inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów, jednak inwestorzy detaliczni mogą zainwestować maksymalnie 200 000 NGN na jednego emitenta, a całkowity limit inwestycji wynosi 2 mln NGN w okresie 12 miesięcy.

Binancereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.