Nigeria wprowadza regulacje dla branży kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Nigeria wprowadza regulacje dla branży kryptowalut

Mariusz Przepiórka
nigeria uregulowała kryptowaluty

Nigeryjski organ nadzorujący rynek papierów wartościowych opublikował niedawno nowy zestaw zasad, w którym wyjaśnia, że kryptowaluty wchodzą w zakres jego kompetencji. Regulator zdefiniował aktywa cyfrowe jako „tokeny cyfrowe, które reprezentują aktywa, takie jak wierzytelność lub roszczenie kapitałowe wobec emitenta”.


Nowe przepisy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Nigerii wyjaśniły zasady emisji aktywów cyfrowych w tym kraju, a także regulacje dotyczące ofert i platform powierniczych. – Zasady te mają zastosowanie do wszystkich emitentów pragnących pozyskać kapitał w drodze oferty aktywów cyfrowych – stwierdziła SEC.

Zgodnie z 54-stronicowym zbiorem zasad, giełdy muszą zarejestrować się u regulatora rynku i dostarczyć informacje takie jak szczegóły dotyczące notowanych aktywów cyfrowych, plany zarządzania ryzykiem, w tym procedurę KYC i zarządzanie w przypadku awarii. Ponadto muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat protokołów bezpieczeństwa, w tym architektury i technologii platformy oraz umowy powierniczej z depozytariuszem.

Ograniczenia dla klientów detalicznych

Nigeryjskie giełdy kryptowalut muszą dopilnować, że posiadają wszystkie licencje i pozwolenia na emisję i transfer papierów wartościowych. Ponadto przepisy nakładają na giełdy obowiązek posiadania minimalnego wpłaconego kapitału w wysokości 500 000 NGN (około 1 204 USD) oraz gwarancji zabezpieczenia w wysokości co najmniej 25%.

Dodatkowo platformy te muszą uzyskać potwierdzenie braku zastrzeżeń od nigeryjskiego regulatora rynku papierów wartościowych, aby móc wprowadzać do obrotu nowe aktywa cyfrowe. Nigeryjska SEC wyjaśniła również ograniczenia dotyczące inwestycji w pierwsze oferty aktywów cyfrowych. Nie ma ograniczeń dla takich inwestycji w przypadku inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów, jednak inwestorzy detaliczni mogą zainwestować maksymalnie 200 000 NGN na jednego emitenta, a całkowity limit inwestycji wynosi 2 mln NGN w okresie 12 miesięcy.

nigeria uregulowała kryptowaluty
reklama
reklama