Międzynarodowy Fundusz Walutowy odpowiada na pytanie, czy jest za zakazem kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy odpowiada na pytanie, czy jest za zakazem kryptowalut

czy bitcoin zostanie zakazany Kryptowaluty

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowały dokument dot. kryptowalut, który został opracowany na prośbę władz Indii, które obecnie przewodniczą grupie G20. Co się w nim znajduje? 


MFW i FSB chcą regulacji

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowały w czwartek wspólny dokument dot. tego, jak regulować rynek kryptowalut. Jak podkreślono, jego „kluczowym celem (…) jest synteza prac MFW i FSB”.  Obie organizacje międzynarodowe „posiadają zaawansowane zalecenia polityczne i regulacyjne w celu identyfikacji i reagowania na ryzyka dla stabilności makroekonomicznej i finansowej związanej z kryptoaktywami”.

Dowiadujemy się, że “powszechne przyjęcie kryptowalut może podważyć skuteczność polityki pieniężnej” a także doprowadzić do obejścia “środków zarządzania przepływem kapitału, zaostrzyć ryzyko fiskalne, przekierować zasoby dostępne na finansowanie gospodarki realnej i zagrozić globalnej stabilności finansowej”. Dlatego też „niezbędna jest kompleksowa polityka i reakcja regulacyjna dotycząca kryptowalut, aby zaradzić ryzyku, jakie kryptowaluty stanowią dla stabilności makroekonomicznej i finansowej”.

Kompleksowy nadzór regulacyjny i nadzorczy nad kryptowalutami powinien stanowić punkt odniesienia w celu zajęcia się zagrożeniami dla stabilności makroekonomicznej i finansowej

– podają MFW i FSB.

Czy dojdzie do globalnego zakazu kryptowalut?

W raporcie pojawia się pomysł całkowitego zakazu kryptowalut. Okazuje się, że urzędnicy nie są zwolennikami takich rozwiązań:

Ogólne zakazy, które sprawiają, że wszelka działalność związana z kryptowalutami (np. handel i mining) staje się nielegalna, mogą być kosztowne, a ich egzekwowanie trudne pod względem technicznym. Do tego dochodzi również tendencja do zwiększania zachęt do obchodzenia przepisów ze względu na nieodłączny, transgraniczny charakter kryptoaktywów, co skutkuje potencjalnie zwiększonymi zagrożeniami dla integralności finansowej, a także może powodować nieefektywność.

Z kolei “zakazy w jednej jurysdykcji mogą również prowadzić do migracji działalności do innych jurysdykcji, stwarzając ryzyko przeniesienia działań”.

W praktyce międzynarodowym organizacjom chodzi więc nie o bana, ale regulacje. Teraz MFW i FSB wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi „wyznaczyły plan działania zapewniający skuteczne, elastyczne i skoordynowane wdrożenie kompleksowej reakcji politycznej w zakresie kryptoaktywów”. Chodzi o koordynację działań poszczególnych krajów, szerszą współpracę i wymianę informacji. Wszystko to miałoby sprawić, że rynek kryptowalut będzie nadal działał, ale w – zdaniem urzędników – bezpieczny sposób.

czy bitcoin zostanie zakazanyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.