MicroStrategy zapowiada dalsze zakupy BTC | Wiadomości | CrypS.

MicroStrategy zapowiada dalsze zakupy BTC

Mariusz Przepiórka
microstrategy bitcoin

Firma MicroStrategy, zajmująca się analityką biznesową i oprogramowaniem mobilnym, zapowiedziała, że będzie nadal kupować BTC, mimo że w drugim kwartale odnotowała straty z tego tytułu w wysokości 424,8 mln USD. Jest to jednak tylko strata uwzględniona na papierze na koniec kwartału i nie odzwierciedla rzeczywiście poniesionej straty. Dane wskazują jednak na to, że MicroStrategy mogła zarobić na BTC już blisko miliard dolarów.

W opublikowanym sprawozdaniu firma podzieliła głęboką wiarę w BTC okazywaną przez prezesa Michaela Saylora i zapowiedziała dalsze zakupy. „Nadal jesteśmy zadowoleni z wyników wdrażania naszej strategii aktywów cyfrowych. Nasze ostatnie zwiększenie kapitału pozwoliło nam rozszerzyć nasze cyfrowe zasoby, które obecnie przekraczają 105 000 BTC. W przyszłości zamierzamy nadal przeznaczać dodatkowy kapitał na realizację strategii w zakresie aktywów cyfrowych”, napisano w sprawozdaniu.

Zgodnie ze sprawozdaniem za drugi kwartał 2021, na dzień 30 czerwca 2021 MicroStratego posiadała 105 085 BTC. Teoretyczne straty z tytułu spadku wartości BTC poniosła również Tesla Elona Muska. Firma niedawno również opublikowała raport za drugi kwartał, w którym wykazała stratę z tytułu utraty wartości BTC w wysokości 23 mln USD. Obie firmy traktują BTC jako wartości niematerialne i prawne, dlatego zgodnie z zasadami rachunkowości muszą wykazywać straty z tytułu utraty wartości.

Drugi kwartał 2021 ze stratą

Dane dotyczące aktywów cyfrowych zostały obliczone przy użyciu ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP). Firma przedstawiła również obliczenia według innych metod, które wskazują odmienny obraz zasobów aktywów cyfrowych MicroStrategy (koszty zakupu BTC na poziomie 2,741 mld USD, przy wartości rynkowej na poziomie 3,653 mld USD na dzień 30 czerwca). Całkowite przychody za drugi kwartał wyniosły 125,4 mln USD, co stanowiło wzrost o 13,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2020 roku. Zysk brutto firmy MicroStrategy wyniósł 102,3 mln USD, co stanowiło niewielki wzrost o 4,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W sumie MicroStrategy odnotowało stratę w drugim kwartale w wysokości 299,3 mln USD, w porównaniu do 3 mln USD zysku w tym samym kwartale ubiegłego roku.

microstrategy bitcoin
reklama
reklama