MicroStrategy zapowiada dalsze zakupy BTC | Wiadomości | CrypS.

MicroStrategy zapowiada dalsze zakupy BTC

Mariusz Przepiórka
microstrategy bitcoin

Firma MicroStrategy, zajmująca się analityką biznesową i oprogramowaniem mobilnym, zapowiedziała, że będzie nadal kupować BTC, mimo że w drugim kwartale odnotowała straty z tego tytułu w wysokości 424,8 mln USD. Jest to jednak tylko strata uwzględniona na papierze na koniec kwartału i nie odzwierciedla rzeczywiście poniesionej straty. Dane wskazują jednak na to, że MicroStrategy mogła zarobić na BTC już blisko miliard dolarów.

W opublikowanym sprawozdaniu firma podzieliła głęboką wiarę w BTC okazywaną przez prezesa Michaela Saylora i zapowiedziała dalsze zakupy. „Nadal jesteśmy zadowoleni z wyników wdrażania naszej strategii aktywów cyfrowych. Nasze ostatnie zwiększenie kapitału pozwoliło nam rozszerzyć nasze cyfrowe zasoby, które obecnie przekraczają 105 000 BTC. W przyszłości zamierzamy nadal przeznaczać dodatkowy kapitał na realizację strategii w zakresie aktywów cyfrowych”, napisano w sprawozdaniu.

Zgodnie ze sprawozdaniem za drugi kwartał 2021, na dzień 30 czerwca 2021 MicroStratego posiadała 105 085 BTC. Teoretyczne straty z tytułu spadku wartości BTC poniosła również Tesla Elona Muska. Firma niedawno również opublikowała raport za drugi kwartał, w którym wykazała stratę z tytułu utraty wartości BTC w wysokości 23 mln USD. Obie firmy traktują BTC jako wartości niematerialne i prawne, dlatego zgodnie z zasadami rachunkowości muszą wykazywać straty z tytułu utraty wartości.

Drugi kwartał 2021 ze stratą

Dane dotyczące aktywów cyfrowych zostały obliczone przy użyciu ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP). Firma przedstawiła również obliczenia według innych metod, które wskazują odmienny obraz zasobów aktywów cyfrowych MicroStrategy (koszty zakupu BTC na poziomie 2,741 mld USD, przy wartości rynkowej na poziomie 3,653 mld USD na dzień 30 czerwca). Całkowite przychody za drugi kwartał wyniosły 125,4 mln USD, co stanowiło wzrost o 13,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2020 roku. Zysk brutto firmy MicroStrategy wyniósł 102,3 mln USD, co stanowiło niewielki wzrost o 4,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W sumie MicroStrategy odnotowało stratę w drugim kwartale w wysokości 299,3 mln USD, w porównaniu do 3 mln USD zysku w tym samym kwartale ubiegłego roku.

microstrategy bitcoinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.