Kongres USA pracuje nad uproszczeniem regulacji kryptowalutowych | Wiadomości | CrypS.

Kongres USA pracuje nad uproszczeniem regulacji kryptowalutowych

Mariusz Przepiórka
U.S. Capitol

Izba Reprezentantów USA uchwaliła przepisy, które, jeśli zostaną zatwierdzone przez Senat i podpisane przez prezydenta Bidena, rozjaśnią zasady dotyczące kryptowalut sklasyfikowanych jako papiery wartościowe lub towary.

Ustawa dotycząca eliminowania barier dla innowacji (Eliminate Barriers to Innovation Act), przedstawiona przez Patricka McHenry’ego, ma skłonić Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do powołania grupy roboczej ds. aktywów cyfrowych. W jej skład wejdą zarówno pracownicy SEC i CFTC, jak i firmy fintech działające w sferze aktywów cyfrowych, firmy finansowe nadzorowane przez którąkolwiek z agencji, naukowcy oraz organizacje nadzorujące inwestorów. Grupa będzie miała rok na przeanalizowanie aktualnego prawa i regulacji dotyczących aktywów cyfrowych.

Kongres chce, aby grupa odpowiedziała na kilka pytań, m.in:

  • jak przepisy wpływają na rynki kryptowalut i jak te rynki mogłyby być bardziej sprawiedliwe, wydajne i przejrzyste;
  • czy amerykańskie przepisy sprawiają, że kraj jest bardziej lub mniej konkurencyjny w zakresie technologii finansowej;
  • jakie standardy bezpieczeństwa powinny istnieć dla depozytariuszy kryptowalut i innych pośredników.

Branża niezadowolona z obecnych przepisów

Amerykańscy politycy chcą również określić, w jaki sposób USA mogą ograniczyć oszustwa i manipulacje cenami na rynkach kryptowalut, a także w jaki sposób firmy kryptowalutowe mogą najlepiej przestrzegać ustawy o tajemnicy bankowej, która zobowiązuje instytucje finansowe do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zdaniem McHenry’ego, ustawa jest pierwszym krokiem w stronę rozjaśnienia przepisów i rozpoczęcia dialogu między regulatorami i uczestnikami rynku. Jasność przepisów jest konieczna, co podkreślają również firmy kryptowalutowe, nawet jeśli nie zgadzają się z proponowanymi zapisami określonych przepisów. Jesienią ubiegłego roku prezes Ripple Chris Larsen zastanawiał się nawet, czy nie przenieść siedziby firmy poza USA, właśnie z powodu niejasnych przepisów.

U.S. Capitolreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.