Kongres USA pracuje nad uproszczeniem regulacji kryptowalutowych | Wiadomości | CrypS.

Kongres USA pracuje nad uproszczeniem regulacji kryptowalutowych

Mariusz Przepiórka
U.S. Capitol

Izba Reprezentantów USA uchwaliła przepisy, które, jeśli zostaną zatwierdzone przez Senat i podpisane przez prezydenta Bidena, rozjaśnią zasady dotyczące kryptowalut sklasyfikowanych jako papiery wartościowe lub towary.

Ustawa dotycząca eliminowania barier dla innowacji (Eliminate Barriers to Innovation Act), przedstawiona przez Patricka McHenry’ego, ma skłonić Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do powołania grupy roboczej ds. aktywów cyfrowych. W jej skład wejdą zarówno pracownicy SEC i CFTC, jak i firmy fintech działające w sferze aktywów cyfrowych, firmy finansowe nadzorowane przez którąkolwiek z agencji, naukowcy oraz organizacje nadzorujące inwestorów. Grupa będzie miała rok na przeanalizowanie aktualnego prawa i regulacji dotyczących aktywów cyfrowych.

Kongres chce, aby grupa odpowiedziała na kilka pytań, m.in:

  • jak przepisy wpływają na rynki kryptowalut i jak te rynki mogłyby być bardziej sprawiedliwe, wydajne i przejrzyste;
  • czy amerykańskie przepisy sprawiają, że kraj jest bardziej lub mniej konkurencyjny w zakresie technologii finansowej;
  • jakie standardy bezpieczeństwa powinny istnieć dla depozytariuszy kryptowalut i innych pośredników.

Branża niezadowolona z obecnych przepisów

Amerykańscy politycy chcą również określić, w jaki sposób USA mogą ograniczyć oszustwa i manipulacje cenami na rynkach kryptowalut, a także w jaki sposób firmy kryptowalutowe mogą najlepiej przestrzegać ustawy o tajemnicy bankowej, która zobowiązuje instytucje finansowe do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zdaniem McHenry’ego, ustawa jest pierwszym krokiem w stronę rozjaśnienia przepisów i rozpoczęcia dialogu między regulatorami i uczestnikami rynku. Jasność przepisów jest konieczna, co podkreślają również firmy kryptowalutowe, nawet jeśli nie zgadzają się z proponowanymi zapisami określonych przepisów. Jesienią ubiegłego roku prezes Ripple Chris Larsen zastanawiał się nawet, czy nie przenieść siedziby firmy poza USA, właśnie z powodu niejasnych przepisów.

U.S. Capitol
reklama
reklama