Kalifornia idzie o krok do przodu w sprawie regulacji cyfrowych aktywów | Wiadomości | CrypS.

Kalifornia idzie o krok do przodu w sprawie regulacji cyfrowych aktywów

Redakcja
kalifornia

Kalifornijska Komisja Senatu ds. Bankowości i Instytucji Finansowych przyjeła projekt ustawy mającej na celu zdefiniowanie aktywów cyfrowych i zmierzenie ich wpływu na stan i ochronę konsumentów.

Ustawa Zgromadzenia 2150 (Assembly Bill 2150), która może potencjalnie wpłynąć na sposób, w jaki federalni regulatorzy podchodzą do cyfrowych aktywów, została jednogłośnie zatwierdzona przez komisję Senatu ds. instytucji bankowych i finansowych. Zostanie ona dalej przedyskutowana już 17 sierpnia. Projekt ustawy przeszedł wcześniej przez Zgromadzenie Kalifornijskie, zanim trafił do Senatu.

Projekt nowej ustawy

Projekt ustawy, po raz pierwszy zaproponowany przez głównego przywódcę Zgromadzenia Kalifornijskiego, Iana Calderona, początkowo zakładał, że aktywa cyfrowe nie są umowami inwestycyjnymi. Jednakże poprawki do projektu, wprowadzone przez Senat powstrzymały się od dalszego definiowania cyfrowych aktywów i tokenów. Obecnie skupia się ona na skierowaniu Departamentu Nadzoru Biznesowego do przeprowadzenia badania, które miałoby sprawdzić, czy Kalifornia może wprowadzić w życie politykę podobną do proponowanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ustawy o umowach inwestycyjnych.

Badanie ma na celu sprawdzenie, jaki wpływ na ochronę konsumenta i korzyści dla państwa może mieć traktowanie aktywów cyfrowych jako umów inwestycyjnych.

Department Nadzoru Finansowego musi również przedstawić sugestie dotyczące ram regulacyjnych i zdefiniować kluczowe pojęcia. Sprawozdanie powinno zostać przedstawione kalifornijskiej władzy ustawodawczej do dnia 1 stycznia 2022 r. włącznie.

kaliforniareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.