JPMorgan: nowy cel dla Bitcoina to 38 000$ | Wiadomości | CrypS.

JPMorgan: nowy cel dla Bitcoina to 38 000$

Maciej Halikowski
bitcoin chain

JPMorgan obniżył długoterminowy cel dla Bitcoina ze 150 000 do zaledwie 38 000 dolarów i nazwał spełnienie się swoich poprzednich prognoz „nieprawdopodobnym w dającej się przewidzieć przyszłości”. Wszystko ze względu na naturę rynku, która może odstraszyć inwestorów instytucjonalnych.

Bitcoin nie był odporny na ostatnie załamania na rynku akcyjnym

Poprzedni cel dla Bitcoina, czyli 150 000 dolarów, zakładał powiązanie jego zmienności z rynkami metali szlachetnych – kryptowaluta od dawna uważana jest za „cyfrowe złoto”.

Bitcoin cena

Instytucje powoli skłaniały się więc w stronę inwestycji w Bitcoin, ze względu na brak korelacji z rynkiem akcyjnym i resztą aktywów. Charakterystyka BTC została jednak podważona podczas ostatnich, gwałtownych spadków, które pokryły się z załamaniem na rynkach spółek.

„Największym wyzwaniem z perspektywy przyszłości Bitcoina jest jego zmienność i cykle potężnych wzrostów i spadków, które utrudniają dalszą adopcję instytucjonalną”.

JPMorgan, który w zeszłym roku wprowadził do swojej oferty fundusze oparte na kryptowalutach, twierdzi także, że nie zaobserwowano jeszcze sygnałów końca wyprzedaży, przez co Bitcoin może mieć dalszy potencjał do spadków. Instytucja zwraca uwagę na fakt, iż szczególnie w przypadku mniejszych inwestorów, m.in. open interest na giełdach nie sugeruje paniki i tendencji do odwracania pozycji tak, jak działo się to w maju 2021 roku, przy okazji ostatniego obsunięcia ceny.

Teorie spiskowe z rynku kryptowalut

Zmiana oczekiwań względem Bitcoina może dziwić, ponieważ 38 000$, jako nowy, długoterminowy cel JPMorgan Chase, zostaje realizowany… już teraz. W chwili pisania tych słów kryptowaluta jest warta około 38 540 dolarów amerykańskich.

Kto kupuje Bitcoin
Źródło: Tradingster.com

W środowisku HODLerów istnieje także grupa zwolenników konspiracji, mającej na celu pozbawienie inwestorów detalicznych ich Bitcoinów, na rzecz wielkich instytucji finansowych. Innymi słowy – jeśli bank inwestycyjny sugeruje, że powinieneś sprzedać – stanie po drugiej stronie transakcji. O ile do pewnego stopnia jest to podejście racjonalne, nie stoją za nim raporty COT, publikowane przez amerykańską komisję CFTC. Odczyty z 25 stycznia mówią, że grupa „Leveraged Funds”, reprezentująca m.in. fundusze hedgingowe, na rynku kontraktów Futures wciąż zajmuje przede wszystkim pozycje krótkie.

bitcoin chain
reklama
reklama