Irlandzka branża kryptowalutowa została objęta przepisami AMLD | Wiadomości | CrypS.

Irlandzka branża kryptowalutowa została objęta przepisami AMLD

Mariusz Przepiórka
Zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut w Irlandii

Irlandzkie firmy kryptowalutowe po raz pierwszy stały się przedmiotem nadzoru regulacyjnego. To efekt objęcia lokalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi obowiązkiem przestrzegania wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy określonych przez Unię Europejską. Piąta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD) została uwzględniona w prawie irlandzkim na mocy ustawy przyjętej przez parlament tego kraju 23 kwietnia.

Przepisy wymagają, aby firmy, które zajmują się aktywami kryptowalutowymi, dostawcy portfeli depozytowych (Virtual Asset Service Providers, VASP) oraz firmy, które obsługują VASP, przestrzegały tych samych standardów regulacyjnych, co mainstreamowe firmy sektora finansowego. Irlandzkie spółki VASP muszą zarejestrować się w Banku Centralnym Irlandii w ciągu najbliższych trzech miesięcy i przeprowadzać procedurę due diligence swoich klientów – w tym identyfikację, wskazanie pochodzenia i przeznaczenia ich aktywów kryptowalutowych oraz zgłaszanie podejrzanych działań finansowych.

Wcześniejszy brak regulacji w Irlandii pozwalał traderom na anonimowe inwestowanie w aktywa kryptowalutowe. Nowe przepisy mogą być jednak dopiero początkiem irlandzkich regulacji kryptowalutowych, ponieważ oczekuje się, że wszystkie spółki VASP, które obsługują kraje europejskie, do 3 czerwca 2021 będą musiały dostosować się do kolejnej, szóstej już dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 6AMLD będzie wymagać od każdej spółki VASP obsługującej klientów z Europy, aby zarejestrowała się w organach UE i spełniała rygorystyczne wymagania dotyczące sprawozdawczości. W przeciwieństwie do 5AMLD, zaktualizowane wytyczne dają władzom europejskim możliwość karania firm i powiązanych podmiotów prawnych, a nie tylko nieuczciwych pracowników. VASP, które nie zastosują się do dyrektywy, mogą być narażone na wysokie grzywny lub zamknięcie.

Zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut w Irlandii
reklama
reklama