Inwestorzy dyskryminują kobiety w branży blockchain. Wyniki badań są jednoznaczne | Wiadomości | CrypS.

Inwestorzy dyskryminują kobiety w branży blockchain. Wyniki badań są jednoznaczne

Karolina Kropopek
Kobiety Web3

Okazuje się, że uprzedzenia z uwagi na płeć mogą mieć kluczowy wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne. Z badań przeprowadzonych przez giełdę kryptowalut Bitget wynika, iż startupy z rynku blockchaina prowadzone przez kobiety przyciągnęły o wiele mniej kapitału niż te, na których czele stali mężczyźni.


  • Z badań obejmujących swoim zasięgiem cały 2022 i trzy kwartały 2023 r. wynika, że blockchainowe startupy zebrały 27,85 mld dol., z czego te prowadzone przez kobiety pozyskały jedynie 6,34% z tej kwoty
  • Na dysproporcję tę składa się wiele elementów tj. niewielki udział “płci pięknej” w tym sektorze, warunki rynkowe czy uprzedzenia

Dysproporcje przy inwestowaniu w startupy blockchain

W raporcie udostępnionym nam przez Bitget przeanalizowano dane jakościowe i ilościowe z okresu od początku 2022 r. do trzeciego kwartału 2023 r. Ujawniono w nim lukę w finansowaniu pozyskiwanym przez startupy blockchain występującą między projektami prowadzonymi przez mężczyzn a kobiety. Rzutuje on więc na problem związany z nierównym traktowaniem płci w branży.

U podstaw wspomnianych dysproporcji stoi kilka kluczowych przyczyn. Wśród nich wyróżniono panujące trendy związane z inwestowaniem w startupy, warunki na rynku kryptowalut, nastroje wśród inwestorów, jak i uprzedzenia. Bitget donosi, że ten ostatni czynnik powoduje, iż ponad 90% finansowania trafia właśnie do projektów pod kierownictwem mężczyzn.

Preferencje inwestorów widoczne są w statystykach. Te pokazują, że startupy prowadzone przez mężczyzn przyciągnęły 27,85 mld dol. W tym samym czasie do projektów pod kierownictwem kobiet wpłynęło jedynie 1,77 mld dol.

Rozwiązanie problemu

Według Bitget istnieje duże zapotrzebowanie na inkubatory zdolne do pielęgnowania startupów założonych przez kobiety i wspierania bardziej integracyjnego środowiska do rozwoju. Zgodnie z wnioskami płynącymi z raportu to “talent i potencjał” powinny być brane głównie pod uwagę a uprzedzenia do płci odstawione na bok.

Niedźwiedzie nastroje na rynku

Na wielkość pozyskiwanego finansowania swój wpływ miała również bessa. Zgodnie z raportem doprowadziła ona do spadku liczby takich transakcji o 61,6% w 2022 r. To z kolei przełożyło się na mniejsze wolumeny inwestycji.

Między pierwszym kwartałem 2022 r., a trzecim kwartałem 2023 r. pozyskiwanie funduszy przez startupy blockchain spadło o 70,1%. Obok liczba startupów pod kierownictwem kobiet zmalała o 45,2% w 2022 r. Jednak odnotowała ona niewielki wzrost w 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego.

Kobiety Web3reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.