Holenderski urzędnik wzywa do całkowitego zakazu Bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Holenderski urzędnik wzywa do całkowitego zakazu Bitcoina

Redakcja
holandia kryptowaluty

Podczas gdy Salwador adaptuje Bitcoina jako legalny środek płatniczy, jeden z holenderskich urzędników potępił kryptowalutę, wzywając do jej całkowitego zakazania.

Pieter Hasekamp, dyrektor holenderskiego Biura Analiz Ekonomicznych w ramach Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej, opublikował esej zatytułowany “Holandia musi zakazać Bitcoina.”

Zgodnie z tytułem eseju, Hasekamp wymienia szeroką listę powodów, dla których holenderski rząd musi wprowadzić natychmiastowy, całkowity zakaz wydobycia, handlu i posiadania Bitcoina (BTC). Według urzędnika, może to spowodować gwałtowny spadek cen, ponieważ Bitcoin “nie ma wewnętrznej wartości i jest cenny tylko dlatego, że inni go akceptują”.

Dyrektor przytoczył powszechną antykryptowalutową narrację, argumentując, że żadna kryptowaluta nie jest w stanie spełnić ani jednej funkcji pieniądza. O jakie funkcje chodzi? O bycie jednostką rozliczeniową, środkiem płatniczym oraz przechowywanie wartości. Przytoczył również inne powszechne argumenty przeciwko Bitcoinowi. Wśród nich znalazły się obawy dotyczące bezpieczeństwa, ryzyko oszustwa oraz wykorzystanie w przestępczości.

Hasekamp powiedział, że Holandia pozostała w tyle za krajami, które w ostatnich latach podjęły działania w celu “ograniczenia kryptowalutowego hype’u”. “Holenderskie organy regulacyjne próbowały zaostrzyć nadzór nad platformami handlowymi, ale bez większych sukcesów. Centralne Biuro Planowania wskazało na ryzyko związane z handlem kryptowalutami już w 2018 roku, ale stwierdziło wtedy, że “ściślejsza regulacja nie jest jeszcze konieczna”.

W swoim eseju Hasekamp zwrócił szczególną uwagę na prawo Greshama, zasadę monetarną, która mówi, że przewartościowana waluta, czyli “zły pieniądz”, ma tendencję do wypierania z obiegu prawnie niedowartościowanej waluty, czyli “dobrego pieniądza”. Nazywając Bitcoina “złym pieniądzem”, Hasekamp przekonywał, że prawo Greshama może działać odwrotnie w przypadku Bitcoina:

Kryptowaluty wykazują wszystkie cechy ‘złego pieniądza’: niejasne pochodzenie, niepewna wycena, podejrzane praktyki handlowe. […] Czy prawo Greshama powróciło? Nie, wręcz przeciwnie. Kryptowaluty nie są wykorzystywane w regularnych transakcjach płatniczych. […] Złe pieniądze znikają z obiegu, ponieważ nikt nie chce ich już akceptować.

holandia kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.