Holenderski urzędnik wzywa do całkowitego zakazu Bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Holenderski urzędnik wzywa do całkowitego zakazu Bitcoina

Zerelik Maciej
holandia kryptowaluty

Podczas gdy Salwador adaptuje Bitcoina jako legalny środek płatniczy, jeden z holenderskich urzędników potępił kryptowalutę, wzywając do jej całkowitego zakazania.

Pieter Hasekamp, dyrektor holenderskiego Biura Analiz Ekonomicznych w ramach Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej, opublikował esej zatytułowany „Holandia musi zakazać Bitcoina.”

Zgodnie z tytułem eseju, Hasekamp wymienia szeroką listę powodów, dla których holenderski rząd musi wprowadzić natychmiastowy, całkowity zakaz wydobycia, handlu i posiadania Bitcoina (BTC). Według urzędnika, może to spowodować gwałtowny spadek cen, ponieważ Bitcoin „nie ma wewnętrznej wartości i jest cenny tylko dlatego, że inni go akceptują”.

Dyrektor przytoczył powszechną antykryptowalutową narrację, argumentując, że żadna kryptowaluta nie jest w stanie spełnić ani jednej funkcji pieniądza. O jakie funkcje chodzi? O bycie jednostką rozliczeniową, środkiem płatniczym oraz przechowywanie wartości. Przytoczył również inne powszechne argumenty przeciwko Bitcoinowi. Wśród nich znalazły się obawy dotyczące bezpieczeństwa, ryzyko oszustwa oraz wykorzystanie w przestępczości.

Hasekamp powiedział, że Holandia pozostała w tyle za krajami, które w ostatnich latach podjęły działania w celu „ograniczenia kryptowalutowego hype’u”. „Holenderskie organy regulacyjne próbowały zaostrzyć nadzór nad platformami handlowymi, ale bez większych sukcesów. Centralne Biuro Planowania wskazało na ryzyko związane z handlem kryptowalutami już w 2018 roku, ale stwierdziło wtedy, że „ściślejsza regulacja nie jest jeszcze konieczna”.

W swoim eseju Hasekamp zwrócił szczególną uwagę na prawo Greshama, zasadę monetarną, która mówi, że przewartościowana waluta, czyli „zły pieniądz”, ma tendencję do wypierania z obiegu prawnie niedowartościowanej waluty, czyli „dobrego pieniądza”. Nazywając Bitcoina „złym pieniądzem”, Hasekamp przekonywał, że prawo Greshama może działać odwrotnie w przypadku Bitcoina:

Kryptowaluty wykazują wszystkie cechy 'złego pieniądza’: niejasne pochodzenie, niepewna wycena, podejrzane praktyki handlowe. […] Czy prawo Greshama powróciło? Nie, wręcz przeciwnie. Kryptowaluty nie są wykorzystywane w regularnych transakcjach płatniczych. […] Złe pieniądze znikają z obiegu, ponieważ nikt nie chce ich już akceptować.

holandia kryptowaluty
reklama
reklama