SEC szkodzi inwestorom, twierdzi Grayscale i składa wniosek

Grayscale twierdzi, że SEC szkodzi inwestorom

Anna Sutowicz
SEC

Firma Grayscale złożyła wniosek przeciwko Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Twierdzi, że SEC szkodzi inwestorom i narusza ustawę o procedurach administracyjnych. 


11 października największy na świecie zarządca cyfrowymi aktywami Grayscale złożył swoje wstępne oświadczenie prawne w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych w Okręgu Columbia. W złożonym dokumencie twierdzi, że ​​odrzucenie ich wniosku przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest „arbitralne, kapryśne i dyskryminujące”.

Grayscale powołuje się na fakt, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd traktuje ustalanie produktów giełdowych Bitcoin (ETP) ze „szczególną surowością”.

Grayscale twierdzi, że SEC przekracza uprawnienia

Zarzuca również regulatorowi, że w tej sprawie przekroczył swoje uprawnienia ustawowe. Prawnicy Grayscale twierdzą, że wcześniejsze fundusze Bitcoin Futures ETF, które zostały w przeszłości zatwierdzone przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, mają ceny generowane w oparciu o te same indeksy, co spot Bitcoin ETF. A SEC nie jest w stanie racjonalnie ocenić, że Bitcoin Futures ETF nie niosą tego samego ryzyka na tym samym rynku, co spot Bitcoin ETF:

Chociaż Bitcoin może być stosunkowo nowym aktywem, kwestia prawna jest tutaj prosta. Komisja naruszyła najbardziej podstawowe wymagania APA, nie uzasadniając znacznie odmiennego traktowania ETP kontraktów terminowych na Bitcoina.

SEC wykorzystuje “wadliwy” test

Zarządca cyfrowymi aktywami uznał ponadto, że decyzja Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd szkodzi 850 000 inwestorom, którzy są zaangażowani w Trust posiadając w nim swoje udziały:

Biorąc pod uwagę, że Komisja nie zatwierdziła Trust do handlu jako ETP na giełdzie, wartość jego akcji nie może ściśle śledzić wartości bazowych aktywów Bitcoin Trust – pozbawiając akcjonariuszy Trustu wartości miliardów dolarów. Po prostu nie ma usprawiedliwienia dla dalszego wyrządzania tak poważnej szkody inwestorom.

Zdaniem Grayscale, test znaczącego rynku, który przeprowadza Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w celu oceny, czy propozycja, by umieścić ETP na giełdzie jest zaprojektowana w celu zapobiegania nieuczciwym i manipulacyjnym działaniom jest „wadliwy”. 

SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.