Goldman Sachs: spada zainteresowanie kryptowalutami wśród bogaczy | Wiadomości | CrypS.

Goldman Sachs: spada zainteresowanie kryptowalutami wśród bogaczy

Mariusz Przepiórka
jaki portfel kryptowalut wybrać?

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Goldman Sachs, dotyczące inwestorów z biur rodzinnych banku wykazało, że zainteresowanie kryptowalutami wśród zamożnych elit znacznie spadło. Przyczyną jest duża zmienność rynku kryptowalut w ubiegłym roku.


Odsetek biur rodzinnych, które nie inwestowały w kryptowaluty i nie są zainteresowane inwestowaniem w nie w przyszłości, wzrosła do 62% z 39% w 2021 roku, kiedy to gigant bankowości inwestycyjnej po raz pierwszy przeprowadził swoje badanie. Odsetek osób potencjalnie zainteresowanych inwestowaniem w kryptowaluty w przyszłości również spadł do 12% z 45%.

Wyniki wskazują na zauważalną zmianę nastrojów po ostatnich upadkach w branży kryptowalutowej, w tym głośnych bankructwach FTX, BlockFi i Celsius. Mimo to w kryptowaluty inwestuje w tej chwili więcej biur rodzinnych niż w 2021 roku – 26% obecnie, w porównaniu z 16%. Najczęstszym uzasadnieniem jest „wiara w moc technologii blockchain”.

Badanie uwzględnia odpowiedzi uzyskane od 166 biur rodzinnych z całego świata, których wartość aktywów netto wynosi co najmniej 500 mln USD (93%), a 72% z nich dysponuje kwotą co najmniej 1 mld USD. Ankieta została przeprowadzona w styczniu i lutym tego roku.

Zainteresowanie biur rodzinnych kryptowalutami z podziałem na regiony
Zainteresowanie biur rodzinnych kryptowalutami z podziałem na regiony

Więcej inwestycji w spółki i obligacje

Podczas poprzedniego badania w 2021 roku Goldman Sachs stwierdził, że prawie połowa biur rodzinnych była zainteresowana dodaniem kryptowalut do swoich portfeli inwestycyjnych z powodu „wyższej inflacji, utrzymujących się niskich stóp procentowych i innych wydarzeń makroekonomicznych”.

Teraz inwestorzy wyrażają zainteresowanie zwiększeniem alokacji w akcje spółek giełdowych oraz dodaniem ekspozycji na instrumenty o stałym dochodzie, aby skorzystać z okazji oferowanych przez wyższe stopy procentowe.

– Dzięki elastyczności w inwestowaniu w całym spektrum ryzyka, biura rodzinne utrzymały w dużej mierze spójne podejście do bardziej agresywnych alokacji, ponieważ dążą do jak najwyższych zwrotów z inwestycji – powiedziała Meena Flynn, współprowadząca One Goldman Sachs Family Office Initiative. – Planowane alokacje mówią nam, że inwestorzy widzą duże możliwości dodatkowych zysków. Ta cierpliwa, strategiczna, długoterminowa orientacja jest często zaletą w zarządzaniu i zachowaniu pokoleniowego bogactwa.

jaki portfel kryptowalut wybrać?reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.