GIIF zaprasza na darmowe szkolenie związane z walką z praniem pieniędzy | Wiadomości | CrypS.

GIIF zaprasza na darmowe szkolenie związane z walką z praniem pieniędzy

Partnerzy
Inwestowanie w kryptowaluty

Generalny Inspektor informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego z działań podjętych w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.


Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Darmowe szkolenia z ramienia GIIF

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na pod tym linkiem.

Poniżej najważniejsze informacje:

 • Udział w szkoleniach jest darmowy.
 • Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
 • Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
 • W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem.
 • Ten zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
 • Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
 • Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej znajduje się plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w lutym i marcu 2024r.

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 • Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane.
 • Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną.
 • Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin szkolenia: 7 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.

Termin szkolenia: 21 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Termin szkolenia: 6 marca 2024 r.

Forma szkolenia: online

Inwestowanie w kryptowalutyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.