Coinbase zwalnia 20% pracowników w trzeciej rundzie cięć | Wiadomości | CrypS.

Coinbase zwalnia 20% pracowników w trzeciej rundzie cięć

Mariusz Przepiórka
Coinbase i SEC zawiadomienie Wells

Giełda kryptowalut Coinbase ogłosiła dalsze szczegóły planu restrukturyzacji, który przyjęto w odpowiedzi na bieżące uwarunkowania rynkowe wpływające na branżę. Według udostępnionych informacji giełda zakłada redukcję zatrudnienia o 20%, co przełoży się na likwidację 950 miejsc pracy. Realizacja planu ma zakończyć się w drugim kwartale 2023 roku.


Coinbase szacuje, że koszty restrukturyzacji wyniosą od 149 mln USD do 163 mln USD, na co składa się 58 – 68 mln USD kosztów gotówkowych związanych z odprawami pracowników i innymi świadczeniami z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Zmiany mają przełożyć się na ograniczenie kosztów o około 25%.

Jest to druga runda poważnych zwolnień przeprowadzanych przez Coinbase. W czerwcu ubiegłego roku giełda zwolniła 18% pracowników, co przełożyło się wówczas na 1100 miejsc pracy. Współzałożyciel i dyrektor giełdy Coinbase Brian Armstrong we wpisie na firmowym blogu przyznał, że firma nie znalazła innego sposobu na ograniczenie kosztów, który nie zakładałby redukcji etatów.

– Gdy analizowaliśmy nasze scenariusze na rok 2023, stało się jasne, że będziemy musieli zmniejszyć wydatki, aby zwiększyć nasze szanse na dobre wyniki w każdym rozpatrywanym scenariuszu. Rozstanie z pracownikami zawsze jest bolesne, ale nie było innego sposobu, aby znacząco zredukować koszty bez rozważenia zmian w zatrudnieniu – napisał Armstrong.

Armstrong demonstruje wiarę w kryptowaluty

Według słów szefa Coinbase trudne czasy odsiewają złe firmy, czego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach. Nie sprecyzował, kogo miał na myśli, ale być może nawiązywał do upadku FTX Group prowadzonego przez Sama Bankmana-Frieda. Podkreślił też, że ci, którzy wierzą w kryptowaluty, będą nadal budować wspaniałe produkty i zwiększać wolność gospodarczą na świecie.

W udostępnionych dokumentach giełda Coinbase ujawniła również, że spodziewa się, że jej skorygowane straty EBIDTA za rok kończący się 31 grudnia 2022 będą mieściły się w okolicach 500 mln USD.

Coinbase i SEC zawiadomienie Wellsreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.