Firmy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, tracą zaufanie klientów | Wiadomości | CrypS.

Firmy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, tracą zaufanie klientów

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja nie budzi zaufania wśród ludzi. Tak przynajmniej wskazuje najnowsza ankieta przeprowadzona przez Salesforce, firmę specjalizującą się w oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami. 


Wyniki powyżej wspomnianej ankiety zostały opublikowane wczoraj. Badanie objęło ponad 14 000 konsumentów oraz firmy z 25 krajów. Niestety wyniki wskazują, że prawie 75% klientów boi się wykorzystania AI do niecnych rzeczy. 

Sztuczna inteligencja nie budzi zaufania

Wykonana ankieta pokazuje, że ponad 40% respondentów w ogóle nie ufa firmom w kwestii etycznego wykorzystania AI. Co więcej, prawie 70% twierdzi, że w miarę rozwoju technologii AI, dla firm coraz ważniejsze staje się budowanie zaufania. Salesforce zauważył również, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, mniej osób jest otwartych na korzystanie z AI. Warto w tym miejscu przypomnieć, że badanie z 2022 roku miało bardziej optymistyczny charakter, gdyż wskazało, że 80% przedstawicieli firm i 65% konsumentów było otwartych na korzystanie z AI w celu poprawy doświadczeń i komfortu życia. Rok używania programów i perypetii z tym związanych doprowadził do spadku zaufania o 73 oraz 51%. 

Trend spadkowy

W osobnej ankiecie przeprowadzonej przez firmę badawczą Roy Morgan, prawie 60% z około 1500 Australijczyków zgodziło się z twierdzeniem, że AI  ”tworzy więcej problemów, niż rozwiązuje”. 

Co piąty respondent wyraził obawę, że technologia ta może stanowić zagrożenie dla istnienia ludzkości do 2043 roku. To pokazuje, że znaczna grupa osób obawia się spełnienia scenariusza z filmu Terminator. Czy można to traktować żartobliwie? Patrząc na szybkość rozwoju AI oraz międzynarodowe konflikty ciężko nie zgodzić się z twierdzeniem, że AI z czasem zostanie wykorzystana przez wojsko

Ile osób korzysta z AI? 

Raport Pew Research z 28 sierpnia obejmujący ponad 5000 Amerykanów, wykazał, że tylko 18% z nich korzystało z chatbota od firmy OpenAI, czyli ChatGPT. Tylko co czwarta osoba w ogóle słyszała o chatbocie. Większość z respondentów, którzy w ogóle kojarzyli temat sztucznej inteligencji, to osoby poniżej 30 roku życia.

Podsumowanie

Rośnie globalna debata na temat regulacji AI. Wyniki ankiety Salesforce podkreślają, jak ważne dla firm jest budowanie zaufania w erze rosnącej roli sztucznej inteligencji. Nieufność konsumentów do AI jest w pewnym stopniu uzasadniona i może mieć długotrwałe implikacje dla całej branży.

Sztuczna inteligencjareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.