CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za sierpień 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za sierpień 2020

5 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport giełdowy - sierpień 2020 - cryptocompare Futures

Prezentujemy tłumaczenie raportu CryptoCompare na temat stanu rynku giełd kryptowalut w sierpniu 2020 roku. Najpopularniejsze platformy zwiększyły swoją dominację przy znacznym wzroście wolumenów wymiany. W górę poszedł także obrót instrumentami pochodnymi.

Oryginał raportu w języku angielskim (link)

Kluczowe punkty

Wzrost obrotów na giełdach przy dominacji giełd najwyższej kategorii

W sierpniu wolumen obrotów giełd najwyższej kategorii wzrósł o 58,3% do poziomu 529 mld USD, natomiast wolumen obrotów na giełdach niższej kategorii wzrósł o 30,2% do poziomu 291 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii odpowiadają obecnie za 64% ogólnego wolumenu obrotu (w porównaniu z 60% w lipcu).

Giełda Binance (ocena A) była w sierpniu największą giełdą najwyższej kategorii pod względem obrotu. Jej wynik to 124,9 mld USD (wzrost o 83%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 65 mld USD (wzrost o 176%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 64,7 mld USD (wzrost o 47%).

Obrót instrumentami pochodnymi wzrósł o 54%

Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi wzrósł w sierpniu o 53,6% do poziomu 711,7 mld USD. Wolumen transakcji na rynku spot wzrósł o 49,6% do poziomu 944,9 mld USD. Instrumenty pochodne stanowią nadal nieco ponad 40% rynku.

Giełdy instrumentów pochodnych mogą pochwalić się znacznymi wzrostami obrotów w sierpniu. Huobi osiągnęła wynik 208,5 mld USD (wzrost o 44,7%), OKEx zajęła drugie miejsce z wynikiem 190,8 mld USD (wzrost o 69,1%), na najniższym stopniu podium uplasowała się Binance z wynikiem 72,5 mld USD (wzrost o 43,6%).

Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi CME także w górę

Wolumen obrotów kontraktami futures na giełdzie CME wzrósł w sierpniu o 36,3% I osiągnął poziom 203 867 kontraktów.

Po względem ogólnej kwoty transakcji obejmujących instrumenty pochodne giełda CME również zanotowała wzrost o 55,7% do poziomu 12,02 mld USD.

Analiza Exchange Benchmark

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii - CryptoCompare sierpień 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare sierpień 2020

W sierpniu obroty giełd najwyższej kategorii wzrosły o 58,3% do poziomu 529 mld USD, a w giełdy niższej kategorii zanotowały wzrost na poziomie 30,2% do sumy 291 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii generują obecnie 64% całkowitej sumy obrotów (w porównaniu do 60% w lipcu).

Całkowity wolumen spot – giełdy niższej i wyższej kategorii - porównanie
Całkowity wolumen spot – giełdy niższej i wyższej kategorii – porównanie

Wolumen transakcji na wszystkich rynkach spot w sierpniu był wyższy w porównaniu z lipcem, przy cenie BTC pozostającej powyżej granicy 11 tys. USD. Po lipcowej aktualizacji rankingu Exchange Benchmark przeprowadzonej przez portal CryptoCompare, dane wskazują na to, że giełdy o wyższym poziomie ryzyka zwykle traciły udział w rynku, gdyż użytkownicy przenosili swoje zainteresowanie na giełdy o niższym poziomie ryzyka (giełdy najwyższej kategorii).

Wolumen obrotów na giełdach najwyższej kategorii, przyznawanej na podstawie rygorystycznych kryteriów metodologii Exchange Benchmark portalu CryptoCompare, wzrósł w sierpniu o 58,3% w porównaniu z lipcem.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen według modelu opłat
Historyczny wolumen według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 84% ogólnego wolumenu wymiany w sierpniu (w porównaniu z 82% w lipcu), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 16%.

W sierpniu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 685 mld USD (wzrost o 50,13% w stosunku do lipca), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 125 mld USD (wzrost o 53,94% w porównaniu z lipcem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W sierpniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 58% w porównaniu z lipcem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii - ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w sierpniu była Binance (ocena A) z wynikiem 124,9 mld USD (wzrost o 83%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 65 mld USD (wzrost o 176%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 64,7 mld (wzrost o 47%). Giełdy Coinbase (ocena AA) i Liquid (ocena A) zajęły kolejne pozycje z wynikami odpowiednio 21,3 mld UD (wzrost o 101%) i 9,9 mld USD (wzrost o 52%).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w sierpniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 74% obrotów (w porównaniu do 63% w lipcu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne i stablecoiny

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w sierpniu wzrosła o 16% do poziomu 6,25 mln BTC w porównaniu z 5,41 mln BTC w lipcu. Wymiana na USD i JPY również wzrosła, odpowiednio do 1,28 mln BTC (wzrost o 21%) i 1,12 mln BTC (wzrost o 26%). Rynek EUR wzrósł o 10%, natomiast rynek KRW wzrósł o 23%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w sierpniu osiągnęły wielkość odpowiednio 72,0 tys. BTC (wzrost o 8%) i 24,1 tys. BTC (wzrost o 29%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w sierpniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 65%. W porównaniu z 66% w lipcu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w sierpniu o 53,6% do poziomu 711,7 mld USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot wzrosła o 49,6% do poziomu 944,9 mld USD. W efekcie, w sierpniu instrumenty pochodne zyskały nieco ponad 40% udziału w rynku.

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Giełdy oferujące instrumenty pochodne zanotowały znaczące wzrosty pod względem wielkości obrotu w sierpniu. Na czele tego rankingu znalazły się giełdy Huobi (wzrost o 44,7% do poziomu 208,5 mld USD), OKEx (wzrost o 69,1% do poziomu 190,8 mld USD) i Binance (wzrost o 74,0% do poziomu 184,6 mld USD). Giełda BitMEX zanotowała w sierpniu wynik 72,5 mld USD (wzrost o 43,6%).

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie pięć miesięcy
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie pięć miesięcy

W porównaniu z lipcem, aktywność tradingowa w sierpniu pozostawała na wysokim poziomie. Cztery czołowe giełdy Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za 90% ogólnego wolumenu transakcji zawartych w ciągu całego miesiąca.

Opcje

Wolumeny obrotu opcjami na giełdzie Deribit
Wolumeny obrotu opcjami na giełdzie Deribit

Poziom obrotu opcjami na giełdzie Deribit pozostał na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyniósł on w sierpniu 4,05 mld USD (spadek o 0,6% w stosunku do lipca).

Miesięczny wolumen obrotu opcjami na giełdzie Deribit
Miesięczny wolumen obrotu opcjami na giełdzie Deribit

Obrót instytucjonalny CME

Dzienny wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME w sierpniu wzrosła o 36,3% pod względem liczby kontraktów osiągając wynik 203 867 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w sierpniu również wzrosła o 8,4% do poziomu 2715 kontraktów. W lipcu wynik ten wynosił 2504 kontraktów.

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME - marzec do sierpnia
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – marzec do sierpnia

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w sierpniu, wyniki CME w zakresie instrumentów pochodnych wzrosły o 55,7% do poziomu 12,02 mld USD. Podobny wzrost zanotowali nieregulowani konkurenci CME.

Miesięczny wolumen na platformie CME
Miesięczny wolumen na platformie CME

Opracowanie przygotowane na podstawie raportu CryptoCompare za sierpień 2020 (link).

kryptoraport giełdowy - sierpień 2020 - cryptocompare
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.