FATF publikuje wytyczne dotyczące kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

FATF publikuje wytyczne dotyczące kryptowalut

Mariusz Przepiórka
FATF wprowadzi nową wersję przepisów odnośnie kryptowalut

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała zaktualizowane wytyczne dla firm, które obsługują kryptowaluty i wirtualne aktywa. Wydaje się, że celem agencji jest skupienie dużej części rodzącej się branży w istniejących ramach regulacyjnych dla banków.

Od 2018 roku FATF wydał serię projektów dokumentów i raportów grupy roboczej, które miały na celu zdefiniowanie dostawców usług w zakresie aktywów cyfrowych (VASP) i samych aktywów wirtualnych, a także zalecenie, w jaki sposób kraje powinny wdrażać „regułę podróżną” dla kryptowalut.

Ważny sygnał dla głównego nurtu finansów

Wydanie zaktualizowanych wytycznych FATF zwiększy pilną potrzebę uzyskania zgodności przez podmioty VASP, jednak istnieje również zalecenie, aby organy regulacyjne były elastyczne podczas pierwszej fazy wdrażania, uwzględniając problemy, na które zwróciły uwagę podmioty VASP.

Jednym z interesujących dodatków do „reguły podróżnej”, ukrytym w artykule 291 zaktualizowanych wytycznych, jest możliwość, że podmiot VASP może zdecydować o nieudostępnianiu danych klienta innemu podmiotowi VASP, uznanemu za stwarzający ryzyko dla tych wrażliwych danych.

– Jasność regulacyjna jest bardzo potrzebna w kryptowalutach, a uznanie przez FATF, że wirtualne aktywa są zbyt duże, aby je zignorować, powinno pobudzić adopcję kryptowalut w głównym nurcie – powiedział David Carlisle, dyrektor ds. polityki i spraw regulacyjnych w Elliptic.

DeFi również w kręgu zainteresowania regulacyjnego

Zaktualizowane wytyczne FATF mogą również stanowić bardzo dużą szansę dla banków i większych instytucji finansowych wchodzących w tę przestrzeń. Zdaniem Carlisle’a, przestrzeganie regulacji finansowych wymaga czasu i pieniędzy, a firmy, które w przeszłości inwestowały w zasoby związane z przestrzeganiem przepisów, będą miały znaczną przewagę. Banki chcące wejść w przestrzeń wirtualnych aktywów potrzebowały większej jasności regulacyjnej, a FATF daje im ogromny impuls w tym zakresie.

Szybko rozwijający się sektor DeFi okazał się trudnym obszarem do określenia wytycznych, głównie dlatego, że standardy FATF mają ogólnie zastosowanie do pośredników finansowych. Wytyczne wskazują, że podmioty, które utrzymują „kontrolę lub wystarczający wpływ” na działanie protokołu DeFi, powinny podlegać regulacji dla celów AML.

FATF wprowadzi nową wersję przepisów odnośnie kryptowalut
reklama
reklama