Empower Oversight pozywa SEC ws. działań związanych z kryptowalutami | Wiadomości | CrypS.

Empower Oversight pozywa SEC ws. działań związanych z kryptowalutami

Anna Sutowicz
empower

Fundacja Empower Oversight wytoczyła powództwo przeciwko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Celem pozwu jest zmuszenie SEC do spełnienia kilku żądań wynikających z federalnej ustawy o wolności informacji (FOIA). Wnioski dotyczą potencjalnego konfliktu interesów byłych urzędników SEC wysokiego szczebla oraz ich wpływom na regulacje dotyczące kryptowalut.

Empower Oversight złożyła pozew przeciwko SEC, by zmusić komisję do spełnienia żądań wynikających z ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Act – FOIA). FOIA to prawo federalne pozwalające na uzyskanie dokumentów od rządu federalnego. Nakazuje rządowi udostępnienie dokumentów osobom, które o nie wnioskują. Empower Oversight złożyła wniosek o udostępnienie informacji na temat urzędników SEC już w sierpniu.

Jedną z przyczyn złożenia wniosku FOIA jest to, że William Hinman, były starszy urzędnik SEC, otrzymał miliony dolarów wynagrodzenia od swojego byłego pracodawcy, Simpsona Thachera. Tchacher był członkiem zespołu Enterprise Ethereum, organizacji promującej rozwiązania Ethereum dla przedsiębiorstw. Hinman pomagał w tworzeniu regulacji SEC dotyczących kryptowalut. Stwierdził on, że Ethereum nie jest papierem wartościowym, co doprowadziło do wzrostu jego ceny.

Następnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała założyciela Ripple, po tym jak jej komisarz Marc Berger uznał XRP za papier wartościowy. To sprawiło, że kryptowaluta straciła jedną czwartą swojej wartości. W następnej kolejności Berger przeniósł się do Enterprise Ethereum, tak jak wcześniej zrobił to William Hinman.

Czy to znaczy, że pracownicy Enterprise Ethereum wpływali na decyzje urzędników w taki sposób, bo zwiększyć wartość ETH oraz zaszkodzić XRP? Być może poznamy odpowiedź na to pytanie gdy SEC odpowie na pozostałe 6 pytań zadanych przez fundację.

Do tego czasu Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie odniosła się do sześciu z ośmiu kategorii dokumentów wskazanych we wniosku FOIA od Empower Oversight. W ocenie SEC, wyszukiwanie dwóch z ośmiu wniosków nie przyniosło żadnych zapisów dotyczących komunikacji pomiędzy Biurem doradców do spraw etyki SEC oraz Bergerem lub Claytonem, a które odnosiłaby się do przyszłych pracodawców lub jakichkolwiek potencjalnych decyzji, które podjęli. Bez odpowiedzi SEC pozostało sześć wniosków.

Rezultatem jest złożenie pozwu przeciwko SEC w Sądzie Okręgowym USA. Empower Oversight zarzuca SEC nieprzestrzeganie ustawowych terminów FOIA oraz bezprawne ukrywanie dokumentów agencji.

Od lipca 2021 roku, to już drugie powództwo FOIA od Empower Oversight.

W oczekiwaniu na realizację przez SEC zobowiązań dotyczących ujawnienia danych, Empower Oversight odwołało się również od decyzji SEC, która nałożyła na wniosek FOIA dodatkowe opłaty. Ostatecznie Empower Oversight wygrała zwolnienie z opłat ze względu na pozycję medialnego wnioskodawcy.

empowerreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.