EBC wiąże pogoń za zyskami z kryptowalut z inflacją i niestabilnością rynku | Wiadomości | CrypS.

EBC wiąże pogoń za zyskami z kryptowalut z inflacją i niestabilnością rynku

Redaktor: Albert Czajkowski
Nowe przepisy o pobieraniu podatku z kryptowalut

Europejski Bank Centralny (EBC) wymienił rynek kryptowalut wśród innych czynników, które jego zdaniem mogą pogłębić możliwe załamanie na rynkach finansowych, jeśli poziom ożywienia gospodarczego będzie niższy od oczekiwań.

Ostrzeżenie jest częścią listopadowego przeglądu stabilności finansowej EBC. Według raportu, inwestorzy nadal poszukują możliwości inwestycyjnych, które obiecują znacznie wyższe zyski w obliczu spadających stóp procentowych i rosnącej inflacji. Ten trend, argumentował bank w swoim raporcie, doprowadził do gwałtownego wzrostu aktywności inwestycyjnej w takich segmentach rynku jak kryptowaluty, obligacje śmieciowe i budownictwo mieszkaniowe.

EBC stwierdza, że taka sytuacja może spowodować problemy w przyszłości, zwłaszcza jeśli dojdzie do nagłych zmian w warunkach globalnej płynności. W raporcie wskazano, że korekta na rynkach mogłaby zostać wywołana przez słabsze niż oczekiwano ożywienie gospodarcze oraz efekt niekorzystnego rozwoju sytuacji w gospodarkach rynków wschodzących, ponowne nasilenie napięć w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych lub nagłe korekty oczekiwań rynkowych dotyczących przyszłej ścieżki normalizacji polityki pieniężnej. W odniesieniu do kryptowalut EBC ostrzegł, że wirtualne waluty są przedmiotem spekulacyjnych wybuchów zmienności.

Stablecoiny nie stanowią zagrożenia

Oprócz ostrzeżeń o możliwości krachu na rynku kryptowalut, EBC zidentyfikował również konkretne ryzyka związane ze stablecoinami. Według raportu, wzrost rynku stablecoinów „wzmocnił” powiązania między przestrzenią kryptowalutową a tradycyjnymi finansami.

EBC dodał, że stablecoiny stanowią obecnie ograniczone ryzyko dla stabilności finansowej w strefie euro, jednocześnie wzywając do pilnej regulacji z uwagi na szybki rozwój i zastosowanie stablecoinów. W swoim wcześniejszym raporcie z maja EBC stwierdzał, że aktywa kryptowalutowe jako całość nie stanowią znaczącego ryzyka dla stabilności finansowej regionu. Zarówno regulacje dotyczące kryptowalut, jak i stablecoinów znajdują się wśród kwestii rozważanych przez Komisję Europejską.

Nowe przepisy o pobieraniu podatku z kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.