EBC chce mieć decydujące zdanie w uruchomieniu Diem | Wiadomości | CrypS.

EBC chce mieć decydujące zdanie w uruchomieniu Diem

Konrad Juszczyk
EBC chce mieć decydujące zdanie w uruchomieniu Diem Regulacje

Europejski Bank Centralny ostrzegał przed stablecoinami i Diem (wtedy jeszcze Librą) już pod koniec 2020 roku, jednak wraz zbliżającymi się planami na uruchomienie stablecoina powiązanego z Facebookiem, EBC chce mieć w tej sprawie decydujące zdanie.

Europejski Bank Centralny i jego opinia na temat Diem

Europejski Bank Centralny (EBC) zwrócił się do prawodawców o rozszerzenie swoich uprawnień w zakresie blokowania wypuszczania na rynek stablecoinów, takich jak Diem (dawniej Libra), który został opracowany przy udziale Facebooka. Regulatorzy postrzegają Diem jako zagrożenie w zmniejszaniu suwerenności polityki pieniężnej. Według nich Diem może osłabić kontrolę nad płatnościami, bankowością, a w ostateczności nad podażą pieniądza. Ruchy europejskiego banku centralnego są podyktowane faktem, że Facebook jeszcze w tym roku chce wprowadzić do obiegu swoją kryptowalutę.

We wrześniu Komisja Europejska wprowadziła zasady regulowania stablecoinów. Zakłada się, że ich twórcy będą podlegać ostrzejszym wymaganiom w zakresie kontroli kapitału, ochrony inwestorów i nadzoru projektu. Emitenci muszą przejść testy warunków skrajnych i spełnić wymogi dotyczące kapitału i płynności. EBC zaznaczył, że oprócz tego regulator musi wydać ostateczny werdykt w sprawie uruchomienia stabilnych kryptowalut. W opinii prawników EBC regulamin powinien przewidywać pierwszeństwo opinii regulatora przed stanowiskiem organów krajowych oceniających wnioski o uruchomienie stablecoinów.

W przypadkach, gdy mechanizm danych aktywów jest równoważny systemowi płatniczemu, ocena potencjalnego zagrożenia dla polityki pieniężnej i sprawnego działania systemów płatniczych powinna leżeć wyłącznie w gestii EBC – stwierdził w podsumowaniu Bank Centralny.

Warto podkreślić, że już we wrześniu Facebook został poinformowany, że będzie musiał dostosować się do europejskich wymogów, jeśli chce, by jej kryptowaluta została dopuszczona do obiegu w strefie euro. W grudniu 2020 roku Facebook przeprowadził rebranding kryptowaluty i zmienił jej nazwę z Libra na Diem oraz zdecydował, że zamiast mieszanego koszyka walut, cyfrowy pieniądz spółki będzie stablecoinem.

Pierwotnie projekt miał zostać uruchomiony jeszcze w 2020 roku, jednak regulacje spowalniają znacząco ten proces i część osób nie wierzy, że w tym roku uda się to zrobić. SamEuropejski Bank Centralny pod naciskiem branży i trendu nie chce ominąć cyfrowej rewolucji. Instytucja szykuje swoje cyfrowe euro, ale będzie ono gotowe najwcześniej za cztery lata.

EBC chce mieć decydujące zdanie w uruchomieniu Diemreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.