ROI (Return on Investment) | Słownik | CrypS.

ROI (Return on Investment)

ROI, czyli po polsku zwrot z inwestycji, jest miarą efektywności stosowaną do oceny inwestycji lub porównania efektywności wielu różnych inwestycji. ROI pozwala na bezpośrednie zmierzenie kwoty zwrotu z danej inwestycji w stosunku do jej kosztu. W celu obliczenia ROI zwrot z inwestycji dzieli się przez jej koszt.

Ponieważ zwrot z inwestycji jest mierzony w procentach, można go łatwo porównać ze zwrotami z innych inwestycji, co pozwala na pomiar różnych rodzajów inwestycji względem siebie.

Jak obliczyć ROI?

ROI = Aktualna wartość inwestycji – Koszt inwestycji / Koszt inwestycji