ERC-20 | Słownik | CrypS.

ERC-20

ERC-20 jest jednym z najważniejszych tokenów sieci Ethereum. Stał się on standardem technicznym stosowanym we wszystkich inteligentnych kontraktach, zawieranych w łańcuchu bloków Ethereum. Kluczowym zadaniem ERC-20, jest określenie wspólnej listy zasad, których muszą przestrzegać wszystkie inne tokeny Ethereum. Ułatwia to pracę programistom, ponieważ mogą oni kontynuować swoją pracę, wiedząc, że każdy nowy projekt nie będzie musiał być ponownie tworzony za każdym razem, gdy zostanie wydany kolejny token, pod warunkiem, że będzie on zgodny z zasadami ERC-20.

Funkcje ERC-20

ERC-20 definiuje sześć różnych funkcji, które działają na korzyść innych tokenów w ramach blockchaina Ethereum. Są to na ogół podstawowe kwestie dotyczące funkcjonalności, w tym sposobu przenoszenia tokenów oraz tego, w jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących konkretnego tokena.

Wszystkie te funkcje zapewniają, że tokeny Ethereum różnych typów, będą działały jednakowo, w każdym miejscu w blockchainie Ethereum. W związku z tym, prawie wszystkie portfele cyfrowe obsługujące Ethereum, pozwalają na przechowywanie innych tokenów ERC-20.