ERC-20 | Słownik | CrypS.

ERC-20

ERC-20 jest jednym z najważniejszych tokenów sieci Ethereum. Stał się on standardem technicznym stosowanym we wszystkich inteligentnych kontraktach, zawieranych w łańcuchu bloków Ethereum. Kluczowym zadaniem ERC-20, jest określenie wspólnej listy zasad, których muszą przestrzegać wszystkie inne tokeny Ethereum. Ułatwia to pracę programistom, ponieważ mogą oni kontynuować swoją pracę, wiedząc, że każdy nowy projekt nie będzie musiał być ponownie tworzony za każdym razem, gdy zostanie wydany kolejny token, pod warunkiem, że będzie on zgodny z zasadami ERC-20.

Funkcje ERC-20

ERC-20 definiuje sześć różnych funkcji, które działają na korzyść innych tokenów w ramach blockchaina Ethereum. Są to na ogół podstawowe kwestie dotyczące funkcjonalności, w tym sposobu przenoszenia tokenów oraz tego, w jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących konkretnego tokena.

Wszystkie te funkcje zapewniają, że tokeny Ethereum różnych typów, będą działały jednakowo, w każdym miejscu w blockchainie Ethereum. W związku z tym, prawie wszystkie portfele cyfrowe obsługujące Ethereum, pozwalają na przechowywanie innych tokenów ERC-20.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.