Czy Solana jest naprawdę zdecentralizowana? Nowy raport | Wiadomości | CrypS.

Czy Solana jest naprawdę zdecentralizowana? Nowy raport

Maciej Żerelik
Solend zażegnał kryzys

Fundacja Solana opublikowała niedawno swój pierwszy raport oceniający kondycję sieci Solana. Przeanalizowała w nim kluczowe wskaźniki oceniające funkcjonowanie sieci walidatorów. Obejmują one całkowitą liczbę walidatorów, konsensus Nakamoto oraz dystrybucję.


Węzły Solana

Solana składa się obecnie z ponad 3400 walidatorów na sześciu kontynentach. Walidatorzy są odpowiedzialni za niezależną weryfikację nowych transakcji i przechowywanie stanu księgi Solany. W raporcie czytamy:

Duży, zróżnicowany zestaw operatorów walidatorów jest niezbędny do utrzymania odpornej, rozproszonej i wiarygodnie neutralnej sieci, z której będzie korzystać cały świat.

Walidatorzy są podzieleni na dwa obozy: węzły konsensusu i węzły RPC.

Węzły konsensusu tworzą i proponują nowe bloki dla sieci, jednocześnie weryfikując bloki zaproponowane przez inne węzły sieci. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej jest węzłów konsensusu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że transakcja użytkownika zostanie sfałszowana.

Tymczasem węzły Remote Procedure Call (RPC) pełnią te same obowiązki co węzły konsensusu, ale stanowią również „bramę” do infrastruktury Solany. Często są wygodnym sposobem dla użytkowników, aby połączyć się z główną siecią Solana w sposób, który jest dedykowany dla konkretnej aplikacji.

Ponad 1900 z walidatorów Solany to węzły konsensusu. Ponadto, średnio 95 węzłów konsensusu i 99 węzłów RPC dołączało do sieci każdego miesiąca od czerwca 2021 r.

Współczynnik Nakamoto i dystrybucja

Tymczasem „współczynnik Nakamoto” Solany wynosi 31. Ta metryka reprezentuje minimalną liczbę walidatorów wymaganą do naruszenia konsensusu sieci, powszechnie definiowaną jako 33,4% siły głosu.

Stosunkowo niski współczynnik Nakamoto w porównaniu z liczbą walidatorów jest spowodowany mechanizmem proof of stake w Solanie. Proof of stake oddaje większy wpływ na stan konsensusu sieci w ręce tych, którzy posiadają i stakują więcej SOL.

Według Coincarp, mimo że istnieje 9 milionów hodlerów, tylko 100 największych wielorybów SOL kontroluje 30,81% całkowitej podaży. Raport zauważył jednak, że żadne z głównych centrów danych prowadzących węzły Solana nie zbliża się do przekroczenia 33% aktywnej stawki.

W ujęciu geograficznym ponad 50% udziałów Solany jest skoncentrowane w zaledwie 3 krajach – Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Irlandii.

Fundacja zwraca uwagę, że jest to wciąż zdrowsze niż 45% koncentracji górników Ethereum w USA. Jednakże Ethereum ma przejść na model konsensusu proof of stake we wrześniu, co sprawi, że statystyka ta stanie się nieistotna.

Solend zażegnał kryzysreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.