Cyfrowe EUR może wejść na rynek do 2025 roku | Wiadomości | CrypS.

Cyfrowe EUR może wejść na rynek do 2025 roku

Mariusz Przepiórka
ECB o cyfrowym euro w 2021 roku

Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, powiedziała, że eksperymenty mające na celu rozważenie zasadności emisji „cyfrowego euro” przechodzą przez złożony proces decyzyjny.

Co w końcu z cyfrowym euro?

W wywiadzie dla Bloomberg, szefowa EBC podkreśliła, że frankfurcka instytucja nie podjęła jeszcze decyzji o emisji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Po zakończeniu konsultacji publicznych i okresie prac przygotowawczych sfrefa Euro podejmie decyzję o ewentualnym kontynuowaniu formalnego projektu CBDC do połowy 2021 roku. W ramach tego procesu EBC przeanalizuje 8 tys. otrzymanych odpowiedzi, a następnie skieruje sprawę do Parlamentu Europejskiego.

Zostanie to przekazane Parlamentowi Europejskiemu, który jest jednym z kluczowych graczy, a także Komisji i Radzie, z którymi współpracujemy. Musimy się upewnić, że nie będziemy łamać istniejącego systemu, ale go wzmacniać. – oświadczyła w środę Lagarde.

Decyzja zapadnie w połowie bieżącego roku

Ostatecznie Rada Prezesów EBC podejmie decyzję o uruchomieniu projektu w połowie bieżącego roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, bank centralny mógłby wprowadzić cyfrową walutę do 2025 roku, jeśli europejskie organy regulacyjne dadzą projektowi zielone światło. Lagarde podkreśliła, że trzeba mieć pewność, że podejmowane decyzje są właściwe. Jej zdaniem cały proces zajmie „kolejne cztery lata, może trochę więcej”.

Cyfrowa waluta wspierana przez EBC zmieniłaby elementy tradycyjnego systemu bankowego, takie jak transakcje P2P, transakcje typu maszyna-maszyna, a dzięki programowalnym możliwościom kryptowalut wpłynęłaby również na lepsze zarządzanie ryzykiem kursowym i stopą procentową. Uruchomienie cyfrowego euro jest dyskutowane już od prawie dwóch lat, ale kraje strefy Euro i ich odpowiednie organy regulacyjne nie są bliżej uruchomienia jednolitej kryptowaluty dla swoich obywateli. Europejski Bank Centralny poinformował, że rozpocznie fazę analizy, która w ciągu roku pozwoli podjąć decyzję, czy kontynuować, czy porzucić plany emisji cyfrowego euro.

ECB o cyfrowym euro w 2021 rokureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.