Coinbase rejestruje 115 milionów akcji "COIN" po 8,2 USD każda | Wiadomości | CrypS.

Coinbase rejestruje 115 milionów akcji “COIN” po 8,2 USD każda

Redakcja
coinbase wbtc

Amerykańska giełda kryptowalut Coinbase złożyła poprawioną wersję wniosku o dopuszczenie do publicznego obrotu akcji o wartości około 1 mld dolarów.

W ubiegłym miesiącu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała wniosek S-1 Coinbase o bezpośrednie notowanie jej akcji zwykłych klasy A z oznaczeniem “COIN” na Nasdaq Global Select Market.

W dzisiejszym skorygowanym dokumencie giełda określiła notowanie 114 850 769 akcji zwykłych klasy A z zaksięgowanym kapitałem zakładowym w wysokości 943 218 155 dolarów. Całkowity kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia w Coinbase wynosił 1,5 miliarda dolarów. Wartość nominalna akcji wynosi 8,2 dolara.

Warto zauważyć, że jest to jedynie wartość nominalna akcji, a wartość rynkowa jest zwykle wyższa.

Firma ma tylko dwie klasy akcji, które różnią się prawami głosu. Dla przykładu każda akcja klasy B ma 20 razy większą siłę głosy w porównaniu z klasą A. Firma automatycznie przekształciła wszystkie inwestycje zalążkowe i zamienne akcje uprzywilejowane w akcje zwykłe klasy A i B w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Giełda zwróciła uwagę, że najniższa i najwyższa cena akcji klasy A w pierwszym kwartale 2021 roku w “prywatnych transakcjach” wynosiła 200 USD i 375,01 USD.

Skorygowana EBITDA Coinbase (zysk brutto przed opodatkowaniem, odsetkami, deprecjacją i amortyzacją) kończąca się 31 grudnia wynosi 24,3 mln dolarów i 527,4 mln dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat.

We wniosku nie wspomniano o dacie startu, choć doniesienia sugerują, że może to nastąpić w ciągu kilku tygodni.

coinbase wbtcreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.