Coinbase potwierdza otrzymanie wezwania z SEC | Wiadomości | CrypS.

Coinbase potwierdza otrzymanie wezwania z SEC

Anna Sutowicz
Coinbase potwierdza otrzymanie wezwania z SEC

Giełda Coinbase potwierdziła, że otrzymała wezwanie z Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jednak nie wierzy, że dochodzenie będzie miało negatywny wpływ na finanse firmy.


Wiodąca giełda kryptowalut Coinbase Inc. potwierdziła, że ​​Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bada niektóre z jej produktów. Amerykański regulator zwrócił się do giełdy m.in. o udzielenie informacji dotyczących przeprowadzonych operacji, jak również w kwestii istniejących i planowanych produktów:

Spółka otrzymała wezwania i wnioski z SEC o dokumenty i informacje dotyczące niektórych programów klientów, operacji oraz istniejących i zamierzonych przyszłych produktów, w tym procesów Spółki dotyczących wystawiania aktywów na sprzedaż, klasyfikacji niektórych aktywów notowanych na giełdzie, jej programów obstawiania (…)

Teraz giełda będzie musiała zmierzyć się z dochodzeniem, czy niewłaściwie zezwala Amerykanom na handel aktywami cyfrowymi, które powinny być zarejestrowane jako papiery wartościowe.

SEC polega na jednorazowych egzekucjach?

Biorąc pod uwagę bieżący charakter sprawy, wyniki pozostają niepewne. Jednak Coinbase nie wierzy, że istniejące dochodzenia prawne będą miały negatywny i istotny wpływ na finanse, operacje lub przepływy pieniężne firmy.

Według giełdy, zarzuty komisji podkreślają jednak ważny problem: w Stanach Zjednoczonych brakuje jasnych lub wykonalnych ram regulacyjnych dla cyfrowych papierów wartościowych. Zamiast tworzyć dostosowane zasady w sposób przejrzysty, komisja polega na tego rodzaju jednorazowych działaniach egzekucyjnych, w ten sposób próbując przenieść wszystkie zasoby cyfrowe do swojej jurysdykcji.

Prawdopodobnie Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaczęła baczniej przyglądać się Coinbase, gdy giełda zwiększyła liczbę tokenów do handlu. Wówczas amerykański regulator wszczął dochodzenie. Debata nad tym, które kryptowaluty powinny być regulowane jako papiery wartościowe trwa od lat. Amerykańskie organy regulacyjne zmagają się obecnie z tym, jak najlepiej zdefiniować aktywa cyfrowe.

Coinbase potwierdza otrzymanie wezwania z SECreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.