Coinbase opuszcza Blockchain Association | Wiadomości | CrypS.

Coinbase opuszcza Blockchain Association

Mariusz Przepiórka
coinbase wbtc

Giełda kryptowalut Coinbase zrezygnowała z członkostwa w branżowej organizacji Blockchain Association. Wiadomość o decyzji giełdy przekazał portal the Block. Spółka Coinbase poinformowała organizację prowadzoną przez Kristin Smith, że opuszcza jej szeregi ze skutkiem natychmiastowym.

W oświadczeniu przekazanym Blockchain Association przedstawiciele Coinbase wskazali, że podjęli swą decyzję na podstawie działań, jakie organizacja wykonała w ostatnich tygodniach. Nie wskazali oni żadnych konkretów, jednak eksperci z branży krypto wiążą to z faktem, że do grona członków dołączyła giełda Binance.US. Coinbase podkreśla w swym piśmie, że w ostatnich tygodniach Blockchain Association wykazała brak zainteresowania kryteriami członkostwa, które wcześniej wypracowano.

Giełda uznaje prawo zarządu BA do zmiany zasad, jednak dalszy udział w organizacji stoi w sprzeczności z jej celami. Przedstawiciele Coinbase wskazali również, że decyzje zarządu BA mogą skutkować nieodwracalnymi szkodami dla wiarygodności organizacji. W efekcie trudno będzie zrealizować ambitne cele, które zapisano w statucie.

BA nie zamierza zmieniać swej polityki

Blockchain Association na swej stronie internetowej informuje, że członkowie organizacji (w tym operatorzy giełd kryptowalutowych, inwestorzy i uczestnicy rynku kryptowalutowego) są aktywni na rynku Stanów Zjednoczonych i działają zgodnie z amerykańskim prawem. BA wyraziło również rozczarowanie decyzją podjętą przez Coinbase w tak istotnym dla całej branży okresie. Organizacja nie zamierza jednak zmieniać nowych zasad przyjmowania członków. Zapewnia też, że z otwartymi ramionami czeka na kolejne podmioty aktywnie działające na rynku kryptowalutowym.

Giełda Binance.US nie zamierza komentować decyzji Coinbase. Spółka z grupy Binance działa na amerykańskim rynku jako podmiot świadczący usługi finansowe na licencji Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Giełda Binance jest jednak podejrzewana o działanie w szarej strefie i zapewne te niejasności mogły stanowić powód decyzji Coinbase.

coinbase wbtcreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.