Christine Lagarde: stablecoiny to poważne ryzyko | Wiadomości | CrypS.

Christine Lagarde: stablecoiny to poważne ryzyko

Mariusz Przepiórka
christine legarde - prezes europejskiego banku centralnego krytykuje kryptowaluty i librę facebooka

Zdaniem Christine Lagarde kierującej Europejskim Bankiem Centralnym, stablecoiny „stanowią poważne ryzyko”. Lagarde wygłosiła taką opinię 30 listopada, w chwili gdy Unia Europejska zbliża się do ewentualnego zatwierdzenia utworzenia cyfrowego EUR. Szefowa EBC wcześniej wskazywała, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w styczniu.

Według Lagarde, cyfrowe EUR może stanowić uzupełnienie fizycznej gotówki. Szefowa EBC podkreśliła także, że cyfrowe EUR, o ile zostanie wprowadzone w życie, zwiększy „suwerenność pieniężną” regionu. Cyfrowe EUR może również stać się symbolem procesów integracyjnych zachodzących w Europie i czynnikiem jednoczącym cyfrowe gospodarki europejskich krajów.

Lagarde wypowiedziała się również na temat kryptowalut:

– Główne ryzyko związane jest z tym, że w tym przypadku polegamy wyłącznie na technologii i wadliwej koncepcji braku możliwego do zidentyfikowania emitenta lub roszczenia. Oznacza to również, że użytkownicy nie mogą polegać na kryptoaktywach utrzymujących stałą wartość: są one bardzo zmienne, pozbawione płynności i spekulacyjne, a więc nie spełniają wszystkich funkcji pieniądza – powiedziała szefowa EBC.

Stablecoiny mogą zmienić politykę monetarną

Christine Lagarde odniosła się również do stablecoinów. W jej opinii stablecoiny mogłyby napędzić dodatkową innowację w obszarze płatności. Dostrzega też możliwość ich integracji z platformami mediów społecznościowych, transakcyjnymi i innymi, choć mogą one stanowić spore ryzyko. Zdaniem Lagarde, szerokie przyjęcie stablecoinów mogłoby zagrozić stabilności finansowej i suwerenności monetarnej. Wskazała tu na przykład, w którym emitent takiej waluty nie może zagwarantować jej stałej wartości lub gdy taki emitent jest postrzegany jako niezdolny do absorpcji strat.

Dodatkowo, wykorzystanie stablecoinów jako nośnika wartości może wywołać dużą zmianę w depozytach bankowych, która potencjalnie może wpłynąć na działalność banków i transmisję polityki monetarnej. Lagarde skrytykowała również stablecoiny emitowane przez globalne firmy technologiczne, co zostało uznane za aluzję do Libry przygotowywanej przez Facebooka. Jej zdaniem takie waluty mogą stwarzać zagrożenie dla konkurencji i autonomii technologicznej w Europie.

christine legarde - prezes europejskiego banku centralnego krytykuje kryptowaluty i librę facebooka
reklama
reklama