Chainalysis dodaje wsparcie dla płatności Lightning Network | Wiadomości | CrypS.

Chainalysis dodaje wsparcie dla płatności Lightning Network

Zerelik Maciej
Chainalysis

Platforma danych blockchain Chainalysis w lutym 2022 roku wprowadzi wsparcie dla Lightning Network, protokołu warstwy drugiej na blockchainie Bitcoina.

Integracja ta sprawi, że oprogramowanie Chainalysis Know Your Transaction będzie dostępne dla firm, które przetwarzają płatności BTC za pośrednictwem węzłów Lightning. Oznacza to również, że dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASPs), tacy jak giełdy, będą mogli obsługiwać transakcje w sposób zgodny z globalnymi standardami. Rzecznik Chainalysis powiedział:

Nie będzie żadnych zmian w doświadczeniach użytkowników sieci Lightning

Terminologia VASP, której Chainalysis użył w swoim komunikacie prasowym, pochodzi bezpośrednio z wytycznych Financial Action Task Force (FATF), które zostały zaktualizowane pod koniec października. Ta międzynarodowa organizacja zajmuje się ustalaniem najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Chociaż nie ma uprawnień do nakładania grzywien, prowadzi szarą listę dla krajów, które jej zdaniem wymagają zwiększonego monitoringu, oraz czarną listę dla tych, które nie współpracują. Znalezienie się na jednej z tych list prowadzi zazwyczaj do sankcji ekonomicznych ze strony innych krajów należących do FATF, takich jak USA, a wydostanie się z nich może zająć lata.

Najnowsze zmiany FATF zmieniają definicję organizacji jako VASP, aby „wykluczyć uczestników pomocniczych, którzy nie dostarczają ani nie ułatwiają aktywnie żadnego z objętych działań”. To wyklucza programistów, którzy przyczyniają się do projektów open source i górników.

Inna zmiana, która aktualizuje „travel rule”, odnosi się bardziej do rodzaju informacji, które firmy będą mogły zbierać za pomocą oprogramowania Chainalysis.

Travel rule wymaga od instytucji finansowych dzielenia się danymi z innymi firmami podczas wysyłania pieniędzy. FATF określił, że dane dotyczące transakcji kryptowalutowych o wartości 3000 USD lub więcej pomiędzy VASP, ale nie stronami prywatnymi, będą objęte parasolem tej właśnie zasady. Pratima Arora, kierownik produktu w Chainalysis powiedziała:

Lightning Network rozwiązuje wiele wyzwań, które uniemożliwiają wykorzystanie protokołu Bitcoin do mikropłatności i innych typów transakcji, które wspierają integrację finansową. Umożliwiając klientom zgodne z przepisami wspieranie transakcji Lightning, mamy nadzieję zwiększyć popularność sieci i pomóc w jej skalowaniu.

Chainalysis
reklama
reklama