CBDC "to deklaracja wojny przeciwko tradycyjnemu systemowi bankowemu" | Wiadomości | CrypS.

CBDC “to deklaracja wojny przeciwko tradycyjnemu systemowi bankowemu”

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
cbdc

Ekonomista i profesor De Montfort University Richard Werner uważa, że publiczne kryptowaluty otwarcie konkurują z tradycyjnymi walutami – konkurencję tą można nazwać prawdziwą wojną.


Na konferencji Web Summit Richard Werner ujawnił, że jest zwolennikiem zdecentralizowanej gospodarki. Zwrócił uwagę, że obecna koniunktura, ze znaczną władzą spiętrzoną w rękach prywatnych banków i dużych instytucji finansowych, nie działa dobrze. Ponadto wszystkie te organizacje dążą do wzmocnienia swojej pozycji przeciwko decentralizacji gospodarki.

Publiczne waluty cyfrowe to projekty, w których zwykli ludzie faktycznie otwierają własne konto w banku centralnym danego kraju. A prywatne banki nie mogą kontrolować tych przepływów finansowych. Okazuje się, że państwowy regulator zaczyna konkurować z prywatnymi bankami. I, oczywiście, nie mogą zrobić nic przeciwko bankowi centralnemu kraju. To jest realne zagrożenie dla potęgi prywatnych banków.

Prywatne banki z licencją na wydawanie wirtualnych walut

Jednocześnie, stwierdził, że istnieje sposób na zdecentralizowanie gospodarki i uczynienie jej bardziej prosperującą – udzielenie prywatnym bankom licencji na emisję własnych wirtualnych walut. Wtedy lokalne małe firmy miałyby dostęp do tych zasobów. W obecnym systemie finansowym duże banki niewiele robią, aby wspierać małe firmy, są nastawione na duże transakcje. Ale kiedy gospodarka jest zdecentralizowana, każda firma może pójść do lokalnego banku i uzyskać potrzebne wsparcie. Werner zwrócił również uwagę na rolę blockchaina w tworzeniu takiej zdecentralizowanej gospodarki:

Standardowy system to scentralizowany rejestr, za który odpowiada bank centralny i banki mające do niego dostęp. Ale kiedy używasz blockchain, każdy w systemie może sprawdzić każdą transakcję. Masz taką możliwość, a każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje transakcje. To ciekawe narzędzie, zapewnia przejrzystość i niezbędną odpowiedzialność.

cbdcreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.