Brytyjskie władze podatkowe gromadzą dane klientów giełd kryptowalutowych | Wiadomości | CrypS.

Brytyjskie władze podatkowe gromadzą dane klientów giełd kryptowalutowych

Mariusz Przepiórka
wielka brytania wytyczne 1

Według danych uzyskanych przez londyńską firmę prawniczą Gherson Solicitors na podstawie Ustawy o swobodzie dostępu do informacji, brytyjski urząd podatkowy (HMRC) gromadzi dane klientów z giełd kryptowalutowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ostatnio HMRC zaczął zaciskać pętlę wokół giełd w Wielkiej Brytanii, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień w celu uzyskania informacji o klientach platform. Według Gherson Solicitors, urząd zażądał jednak również danych od organów podatkowych z zagranicy, do czego jest upoważniony na mocy prawa międzynarodowego.

Dla niektórych nowością może być fakt, że robią to w połączeniu z uprawnieniami pozwalającymi na działanie poza Wielką Brytanią i w rzeczywistości gromadzą dane na arenie międzynarodowej. – powiedział Thomas Cattee, prawnik w Gherson Solicitors, jednocześnie namawiając każdego, kto może być dotknięty, do skorzystania z porady prawnej. 

Aktywa kryptowalutowe są traktowane w Wielkiej Brytanii jako inwestycja prywatna, a wszelkie zyski podlegają opodatkowaniu. Kryptowaluta otrzymana z wydobycia, zrzutów oraz jako zapłata za usługi również podlega opodatkowaniu. W marcu HMRC zaktualizowało swoje wytyczne podatkowe, aby uwzględnić staking kryptowalutowy, który co do zasady jest traktowany w sposób podobny do wydobycia.

HMRC domaga się wszystkich danych osobowych

Brytyjskie organy nadzoru finansowego wykazują ostrożność w przyjmowaniu kryptowalut, co zdaniem ekspertów odzwierciedla obawy dotyczące zdolności branży do egzekwowania zgodności z przepisami. Ruchy HMRC mogą być zatem postrzegane nie tylko jako gromadzenie podatków, ale jako część bardziej skoordynowanych działań przeciwko branży.

Organ potwierdził ponadto, że zebrane dane osobowe, w postaci nazwisk i adresów, dotyczą klientów, którzy są zarówno jednorazowymi, jak i regularnymi użytkownikami giełd kryptowalutowych. HMRC zbiera również informacje na temat częstotliwości transakcji i wartości posiadanych przez klientów kryptowalut, twierdzi Gherson Solicitors.  Firma dodała, że giełdy dostarczyły już te informacje za lata 2017/18 do 2019/20 (brytyjski rok podatkowy trwa od kwietnia do kwietnia), ale fiskus poprosił także o dane zbiorcze za ten okres.

wielka brytania wytyczne 1reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.