Brytyjczycy nie są przekonani do cyfrowego funta | Wiadomości | CrypS.

Brytyjczycy nie są przekonani do cyfrowego funta

Mariusz Przepiórka
wielka brytania wytyczne 1

Wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego przez Redfield & Wilton Strategies na zlecenie Politico sugerują, że znaczna część dorosłej populacji Wielkiej Brytanii ma głębokie obawy związane z cyfrową walutą banku centralnego (CBDC).

W badaniu wzięło udział 2500 dorosłych Brytyjczyków, którzy w dużej części wyrazili wątpliwości i obawy dotyczące korzyści społecznych wynikających z emisji CBDC przez Bank Anglii. Zgodnie z wynikami, 30% uczestników uważa, że „Britcoin” przyniesie więcej szkody niż korzyści dla Wielkiej Brytanii, 24% twierdzi, że może być korzystny, a 46% uczestników było niezdecydowanych.

Głębsza analiza konkretnych obaw związanych z cyfrową walutą ujawniła, że 73% uczestników obawia się zagrożenia cyberatakami, 70% wskazuje na zagrożenie dla prywatności użytkowników, 62% na możliwość przejęcia ich pieniędzy przez rząd, a 45% obawia się niekorzystnego wpływu na środowisko.

Zaawansowane prace Banku Anglii nad CBDC

Wielka Brytania bada koncepcję CBDC od kilku lat. W kwietniu Ministerstwo Skarbu i Bank Anglii podjęły współpracę w celu powołania grupy zadaniowej, której celem jest zrozumienie wyzwań związanych z „projektowaniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem” CBDC. Tom Mutton, szef działu fintech w Banku Anglii, stoi na czele działań związanych z wprowadzeniem CBDC i niedawno podzielił się własną opinią na temat korzyści CBDC. Wskazał m.in. na konkurencję i różnorodność w płatnościach, możliwość promowania włączenia finansowego oraz ochronę prywatności.

W czerwcu kanclerz skarbu Rishi Sunak zapowiadał obszerny pakiet reform usług finansowych, z CBDC na czele, który ma być wprowadzany w najbliższych kilku latach. W odpowiedzi na dokument Banku Anglii z 2020 roku dotyczący perspektywy CBDC, respondenci – wśród których znalazły się firmy technologiczne i fintech, osoby prywatne, firmy płatnicze i inne – zidentyfikowali cztery kluczowe tematy. Dotyczyły one potrzeby dalszego rozwoju przypadków zastosowania CBDC, potrzeby w zakresie wspierania integracji finansowej i ochrony prywatności, braku jasności zasad projektowania CBDC stosowanych przez Bank Anglii oraz dostosowania waluty cyfrowej do płatności offline.

wielka brytania wytyczne 1reklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.